Specjalista neurochirurgii i neuroonkologii

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Jest związany z neurochirurgią od 1993 r., kiedy to rozpoczął studia indywidualne w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii (1998 – 2005) brał udział w licznych szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe (m.in. w Polsce, Danii, Niemczech, USA, Czechach, Grecji, Luksemburgu i Turcji), a także doktoryzując się i habilitując z następujących dziedzin:

  • rozprawa doktorska: Endoskopowa ventrikulostomia komory trzeciej w leczeniu różnych postaci wodogłowia u dzieci (2002).
  • rozprawa habilitacyjna: Neuromodulacja w leczeniu neuropatycznych zespołów bólowych i chorób pozapiramidowych z wykorzystaniem stymulatorów struktur głębokich mózgu, stymulatorów kory ruchowej mózgu oraz stymulatorów rdzenia kręgowego (2011).

Po uzyskaniu tytułu neurochirurga odbył roczne stypendium w Kanadzie (2003-2004; Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii, Vancouver) oraz roczny staż naukowo-kliniczny we Francji (2006-2007; XII Uniwersytet w Paryżu, szpital Henri Mondor, Creteil). Uczestniczy w licznych projektach badawczych.

Obecnie jest zatrudniony w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika kliniki. Pracuje również w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Po ukończeniu czteroletniego cyklu kursów organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów zdał europejski egzamin z zakresu neurochirurgii (EANS 2006/2007).

Obszary szczególnego zainteresowania to neurochirurgia czynnościowa: leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego (metody ablacyjne oraz stymulatory struktur głębokich mózgu, stymulatory korowe, stymulatory rdzeniowe), neuralgii trójdzielnej oraz neuralgii językowo-gardłowej (zabiegi ablacyjne, mikrodekompresje naczyniowo-nerwowe). Jako specjalista z zakresu neuroonkologii zajmuje się też leczeniem guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu oraz rdzenia kręgowego, neurochirurgią kręgosłupa, a także leczeniem dyskopatii z wykorzystaniem metody mikrochirurgicznej i endoskopowej.