Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandatneurochirurg

Jest związany z neurochirurgią od 1993 r., kiedy rozpoczął studia indywidualne w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii (1998 – 2005) brał udział w licznych szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe (m.in. w: Polsce, Danii, Niemczech, USA, Czechach, Grecji, Luksemburgu i Turcji).

Sprawdź profil naszego specjalisty na ZnanyLekarz.pl

Po uzyskaniu tytułu neurochirurga odbył roczne stypendium w Kanadzie oraz roczny staż naukowo-kliniczny we Francji. Obecnie jest zatrudniony w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika kliniki oraz pracuje w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

– rozprawa doktorska: Endoskopowa ventrikulostomia komory trzeciej w leczeniu różnych postaci wodogłowia u dzieci (2002).

– rozprawa habilitacyjna: Neuromodulacja w leczeniu neuropatycznych zespołów bólowych i chorób pozapiramidowych z wykorzystaniem stymulatorów struktur głębokich mózgu, stymulatorów kory ruchowej mózgu oraz stymulatorów rdzenia kręgowego (2011).

Jest związany z neurochirurgią od 1993 r., kiedy rozpoczął studia indywidualne w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii (1998 – 2005) brał udział w wielu szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe (m.in. w: Polsce, Danii, Niemczech, USA, Czechach, Grecji, Luksemburgu i Turcji).Po uzyskaniu tytułu neurochirurga odbył roczne stypendium w Kanadzie (2003 – 2004- Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii, Vancouver).

Po uzyskaniu drugiego stopnia specjalizacji odbył roczny staż naukowo-kliniczny w Paryżu (2006 – 2007- XII Uniwersytet w Paryżu, szpital Henri Mondor, Creteil). Uczestniczy w licznych projektach badawczych.

Po ukończeniu czteroletniego cyklu kursów organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów zdał europejski egzamin z zakresu neurochirurgii (EANS 2006/2007).

Obszary szczególnego zainteresowania to neurochirurgia czynnościowa: leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego (metody ablacyjne oraz stymulatory struktur głębokich mózgu, stymulatory korowe, stymulatory rdzeniowe), neuralgii trójdzielnej i neuralgii językowo-gardłowej (zabiegi ablacyjne, mikrodekompresje naczyniowo-nerwowe). Specjalista z zakresu neuroonkologii: leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu i rdzenia kręgowego, neurochirurgia kręgosłupa, leczenie dyskopatii z wykorzystaniem metody mikrochirurgicznej i endoskopowej.