Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

DR N. MED. TOMASZ DZIEDZIC

NEUROCHIRURG

Tomasz Dziedzic - ZnanyLekarz.pl

Specjalista neurochirurgii

UWAGA: Lekarz konsultuje także pacjentów anglojęzycznych

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której ukończył specjalizację i uzyskał tytuł specjalisty neurochirurga. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej: „Technik chirurgicznych reanimacji mięśni twarzy u pacjentów z uszkodzeniem nerwu twarzowego”  na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest adiunktem i wykładowcą w Klinice Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, a także autorem i współautorem 24 publikacji w recenzowanych czasopismach, 37 doniesień zjazdowych oraz 2 rozdziałów w podręcznikach z zakresu chirurgii podstawy czaszki.

Swoje zainteresowania zawodowe, zarówno kliniczne jak i naukowe rozwijał podczas staży zagranicznych w renomowanych ośrodkach neurochirurgicznych na University of Pittsburgh School of Medicine i Weill Cornell University/New York Presbyterian Hospital w Stanach Zjednoczonych, w zakresie chirurgii guzów podstawy czaszki, głównie w tematyce minimalnie inwazyjnych zabiegów do podstawy czaszki, gruczolaków przysadki.

Dodatkowo odbył dwa staże w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Toronto w Toronto Western Hospital oraz w St.Micheal’s Hospital. Pierwszy staż dotyczył operacji w wybudzeniu w przypadku guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych, a drugi – leczenia chorób naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Wynikiem powyższych staży – poza zdobytą wiedza i doświadczeniem – były liczne publikacje naukowe.

Dodatkowo uczestniczył w wielu kursach z zakresu chirurgii endoskopowej podstawy czaszki, guzów przysadki oraz mikrochirurgii tętniaków naczyń mózgowych oraz leczenia chorych z guzami pochodzenia glejowego.

Dr n. med. Tomasz Dziedzic specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (glejaki, oponiaki, gruczolaki przysadki, nerwiaki, osłoniaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, przetoki) i rdzenia kręgowego oraz bólów kręgosłupa (dyskopatia). W przypadku guzów przysadki wykorzystuje minimalnie inwazyjne, endoskopowe, przeznosowe dostępy do podstawy czaszki. Specjalizuje się również w usuwaniu guzów mózgu położonych w okolicach ważnych czynnościowo, wykonując między innymi operacje w znieczuleniu miejscowym („Awake cranotomy”).

Jego zainteresowania kliniczne obejmują:

– minimalnie inwazyjne przeznosowe dostępy endoskopowe do guzów przysadki i okolicy okołosiodłowej
– operacje interdyscyplinarne we współpracy z laryngologiem
– operacje guzów mózgu (leczenie operacyjne z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania, monitorowania neurofizjologicznego w tym operacji w wybudzeniu – „awake craniotomy”)
– guzy podstawy czaszki (oponiaki, osłoniaki/nerwiaki), w tym guzy oczodołu
– naczyniaki, tętniaki, przetoki (malformacje naczyniowe) mózgu i rdzenia kręgowego
– guzy kanału kręgowego i rdzenia kręgowego
– guzy mózgu
– glejaki
– gruczolaki przysadki
– dyskopatie

Staże:

– Endoskopowa Chirurgia Podstawy Czaszki – Research Fellowship in Endoscopic Skull Base Surgical Neuroanatomy; University of Pittsburgh School of Medicine, Department of Neurological Surgery; Dr. Juan C. Fernandez – Miranda, MD kwiecień – wrzesień 2016
– Endoskopowa Chirurgia Podstawy Czaszki – Endoscopic Skull Base Fellowships Program; Weill Cornell Medical College, New York Presbyterian Hospital; Dr. Theodore H. Schwartz, MD. czerwiec – wrzesień 2014
– Operacje w znieczuleniu miejscowym/operacje w wybudzeniu – Observership
(Awake craniotomy) – Department of Neurosurgery; Toronto Western Hospital. Toronto, Ontario, Canada; Dr. Mark Bernstein; kwiecień 2014
– Operacje w znieczuleniu miejscowym/operacje w wybudzeniu – Observership (Vascular neurosurgery) – Department of Neurosurgery; St. Michael’s Hospital, Toronto, Ontario, Canada; Dr. R. Loch Macdonald; marzec 2013

Lekarz konsultuje także pacjentów anglojęzycznych.

Neurochirurg, Fimedica, Warszawa, ul. Nowogrodzka, prywatna opieka medyczna

DR N. MED. TOMASZ DZIEDZIC - SPECJALIZACJA

DR N. MED. TOMASZ DZIEDZIC - CENTRUM WIEDZY

Zamknij menu