Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ ROLA

NEUROLOG

Rafał Rola Neurolog Warszawa
Rafał Rola - ZnanyLekarz.pl

Specjalista neurologii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego, w 2001 roku ukończył I wydział Lekarski. Wcześniej (w 1998 r.) podjął współpracę z Zakładem Fizjologii Człowieka, w ramach której obronił Doktorat z zakresu neurofizjologii molekularnej w 2003 roku. W 2012 roku uzyskał stopień Doktora Habilitowanego.

W latach 2001-2013 pracował w Zakładzie Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na etacie naukowo-dydaktycznym.

Pracownik naukowy I Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w latach 2008-2015. 

Od 2014 roku jest też kierownikiem kliniki neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Specjalizuje się w wykonywaniu badań z zakresu elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG). Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z tego zakresu.

Zainteresowania kliniczne i naukowe prof. dr hab. n. med. Rafała Roli:

– neurofizjologia kliniczna
– genetycznie uwarunkowane choroby zwyrodnieniowej OUN
– choroby nerwowo-mięśniowe
– padaczka
– neuropatie obwodowe oraz polineuropatie

Prof. dr hab. n. med. Rafał Rola jest autorem i współautorem ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej.

Wybrane publikacje:

– Michał Lew-Starowicz, Rafał Rola, Correlates of sexual function in male and female patients with multiple sclerosis, J. Sex. Med. – 2014, vol.11, nr 9, s.2172-2180
– Michał Lew-Starowicz, Rafał Rola, Prevalence of sexual dysfunctions among women with multiple sclerosis, Sex. Disabil. – 2013, vol.31, nr 2, s.141-153
– H. Jacobi, M. Rakowicz, R. Rola, R. Fancellu, C. Mariotti, P. Charles, A. Dürr, M. Küper, D. Timmann, C. Linnemann, L. Schöls, O. Kaut, C. Schaub, A. Filla, L. Baliko, B. Melegh, J.-S. Kang, P. Giunti, B.P.C. van de Warrenburg, R. Fimmers, T. Klockgether, Inventory of Non-Ataxia Signs (INAS): validation of a new clinical assessment instrument: Cerebellum – 2013, vol.12, nr 3, s.418-428
– G. Witkowski, R. Rola, P. Szulczyk, Effect of cyclic adenosine monophosphate on the G protein-dependent in ward rectifier K+-like channel current in medial prefrontal cortex pyramidal neurons, J. Physiol. Pharmacol. – 2012, vol.63, nr 5, s.457-462
– Rafał Rola, Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Monografie Neurologiczne, 42010. – 169 s. : il. ; 24 cm
– R. Rola, H. Jarosz, A. Wierzbicka, A. Wichniak, P. Richter, D. Ryglewicz, W. Jernajczyk, Sleep disordered breathing and recurrence of cerebrovascular events, case-fatality, and functional outcome in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack, J. Physiol. Pharmacol. – 2008, vol.59, suppl.6, s.615-621
– R. Rola, A. Wierzbicka, A. Wichniak, W. Jernajczyk, P. Richter, D. Ryglewicz, “Sleep related breathing disorders (SRBD) in patients with ischemic stroke and transient ischemic attack (TIA), respiratory and clinical correlations”.Journal of Physiology and Pharmacology, 2007, 58, (7), 201-209
– R. Rola, P.J. Szulczyk, Kinetic properties of voltage-gated Na+ currents in rat muscular sympathetic neurons with and without adenosine triphosphate and guanosine triphosphate in intracellular solution, Neurosci. Lett. – 2004, vol.359, nr 1-2, s.53-56

Neurolog, Fimedica, Warszawa, ul. Nowogrodzka, prywatna opieka medyczna

PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ ROLA - SPECJALIZACJA

PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ ROLA - CENTRUM WIEDZY

Zamknij menu