Specjalista neurologii

Dr n. med. Przemysław Richter

Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1998 r. uzyskał dyplom lekarza, a w 2002 r. dyplom doktora nauk medycznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne, które uzyskał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Przyklinicznej Poradni Neurologicznej. Był też Konsultantem Kliniki Psychiatrii IPiN oraz oddziału neurologii Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Georg August Universitat (Gottingen, Niemcy) oraz w Klinice Neurologii Universitatsklinikum Schleswig-Holstein (Lubeka, Niemcy), a także w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Brał też udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych.

Dysponuje ogromną wiedzą z zakresu neurologii i nowoczesnych metod leczenia.

Zakres leczonych chorób i dolegliwości:

  • choroby kręgosłupa – m.in. dyskopatia
  • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego – tętniaki, naczyniaki, malformacje AVM
  • stany po udarach mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • choroba Parkinsona
  • choroba Alzheimera
  • stany po urazach i po zatrzymaniu krążenia
  • powikłania  neurologiczne schorzeń narządu ruchu
  • zespoły bólowe kręgosłupa
  • bóle i zawroty głowy, migrena