Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

DR N. MED. PRZEMYSŁAW RICHTER

NEUROLOG

Przemysław Richter fimedica
Przemysław Richter - ZnanyLekarz.pl

Specjalista neurologii

Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1998 r. uzyskał dyplom lekarza, a w 2002 r. dyplom doktora nauk medycznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne, które uzyskał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Przyklinicznej Poradni Neurologicznej. Był też Konsultantem Kliniki Psychiatrii IPiN oraz oddziału neurologii Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Georg August Universitat (Gottingen, Niemcy) oraz w Klinice Neurologii Universitatsklinikum Schleswig-Holstein (Lubeka, Niemcy), a także w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Brał też udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych.

Dysponuje ogromną wiedzą z zakresu neurologii i nowoczesnych metod leczenia.

Zakres leczonych chorób i dolegliwości:

– choroby kręgosłupa – m.in. dyskopatia
– choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego – tętniaki, naczyniaki, malformacje AVM
– stany po udarach mózgu
– stwardnienie rozsiane
– choroba Parkinsona
– choroba Alzheimera
– stany po urazach i po zatrzymaniu krążenia
– powikłania  neurologiczne schorzeń narządu ruchu
– zespoły bólowe kręgosłupa
– bóle i zawroty głowy, migrena

Neurolog, Fimedica, Warszawa, ul. Nowogrodzka, prywatna opieka medyczna

Zamknij menu