Specjalista neurochirurgii

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert jest Zastępca Kierownika Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurochirurgii dla woj. Mazowieckiego, Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Członkiem Zarządu Central European Neurosurgical Society oraz Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Przeprowadza zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych, ze szczególnym naciskiem na leczenie patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych (tętniaki, naczyniaki). Zajmuje się też patologiami podstawy czaszki, w tym miedzy innymi guzami kąta mostowo-móżdżkowego oraz operacjami guzów przysadki z dostępu przez zatokę klinową. Przeprowadza operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, we wszystkich odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów.

Aktywnie wprowadzał do użytku klinicznego rzadko stosowane w Polsce dostępy do kręgosłupa, takie jak dostęp boczny (skośna korporektomia) czy tylny (mikrolaminoforaminotomia tylna) w odcinku szyjnym oraz dostęp mikroendoskopowy w dyskopatii lędźwiowej.

Obok technik małoinwazyjnych stosuje również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert wykonuje też zabiegi związane z leczeniem wodogłowia, w tym operacje endoskopowe. Przeprowadza operacje patologii nerwów obwodowych. Polami szczególnego zainteresowania są patologie podstawy czaszki, reanimacja porażonej twarzy, mało inwazyjne techniki chirurgii kręgosłupa oraz niepęknięte tętniaki wewnątrz-czaszkowe.

Wykonywane zabiegi operacyjne:

 • chirurgia kręgosłupa
 • porażenia nerwu twarzowego
 • chirurgia podstawy czaszki
 • guzy mózgu
 • guzy kanału kręgowego i rdzenia
 • leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • leczenie  naczyniaków wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego
 • zespół Chiari i jamistość rdzenia
 • wodogłowie
 • nerwy obwodowe

Ważniejsze zajmowane stanowiska:

 • Zastępca Kierownika Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dla woj. Mazowieckiego
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Towarzystwa
 • Członek Zarządu Central European Neurosurgical Society
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

Ważniejsze krajowe kursy i szkolenia:

 • 1998    Polska Szkoła Neurochirurgii, „Choroby Naczyniowe Układu Nerwowego”. Łukęcin, 19 – 23.05.1998 II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Neurotraumatologii PTNCh. Kielce, 21-22.06.1998r.
 • 1999    Polska Szkoła Neurochirurgii, „Neuroonkologia”. Szczyrk, 17 – 21.05.1999
 • 2000    Polska Szkoła Neurochirurgii, „Urazy czaszkowo-mózgowe. Neurochirurgia dziecięca. Neurochirurgia czynnościowa” Kraków, Kościelisko 10-13.06.2000
 • 2001    Polska Szkoła Neurochirurgii,„Choroby kręgosłupa i nerwów obwodowych”. Pieczyska, 5-9.06.2001
 • 2002    II Kliniczny Kurs Chirurgii Postawy Czaszki, Gdańsk, 5-6.04.2002
 • 2006    Endoskopia Diagnostyczna i Operacyjna Guzów, Postawy Czaszki. Katowice, 11-12.12.2006
 • 2007    Możliwości diagnostyczne tomografii komputerowej, 16-rzędowej. Enelmed. Warszawa 14.05.2007
 • 2008    I Międzynawowy Kurs Neurootochirurgii i Chirurgii Podstawy Czaszki. Polska, Kajetany, 2008
 • 2010    Staż w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem w zakresie neuroortopedii
 • 2011    Proper Medical Writing. Warszawa 19.03.2011

Ważniejsze międzynarodowe staże i kursy:

 • 1998    Budapeszt, Węgry
 • 2006    Düsseldorf, Niemcy
 • 2009    Lipsk, Niemcy
 • 2011    St. Louis, USA
 • 2011    Mediolan, Włochy
 • 2011   Louisville, USA
 • 2012    St. Louis, USA
 • 2012    Val d’Isère, Francja
 • 2013    Feldikirchen, Niemcy
 • 2013    Amsterdam, Leiden, Holandia
 • 2014    Amsterdam, Leiden, Holandia
 • 2014    Helsinki, Finlandia
 • 2014    Frankfurt, Niemcy
 • 2015    Amsterdam, Leiden, Holandia