Piotr ChylińskiFizjoterapia

.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji Ruchowej Dyplom w 1990 r. z tytułem magister rehabilitacji ruchowej
 • Medyczne Studium Zawodowe Fizjoterapii w Konstancinie – Dyplom w 1985 r. z tytułem technik fizjoterapii
 • Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie – Kurs Pedagogiczny – Świadectwo Kwalifikacji Pedagogicznych w 1998 r.
 • Kurs Podstawowy i Rozwijający Metody PNF w koncepcji M. Knott – Certyfikat IPNFA w 1999 r. z tytułem Terapeuty PNF
 • Kurs Egzaminatora w zawodzie Technik masażysta w 2006 r.  Decyzja OKE w Warszawie nr 322(12)/7-01294/06

Doświadczenie: ponad 25 lata stażu pracy zawodowej w wykonywaniu i nauczaniu zawodu fizjoterapeuty :

Zajmuje się terapią manualną chorób kręgosłupa i rehabilitacją  zachowawczą i pooperacyjną w ortopedii i traumatologii w schorzeniach narządu ruchu.

 • 2009 – 2011 asystent – koordynator rehabilitacji
 • Poradnia Rehabilitacji Leczniczej w Warszawie, ul. Dragonów 6a SPZZOZ Solec, obecnie SPZOZ Wola-Śródmieście
 • 1985-2003 nauczyciel mianowany w pełnym wymiarze etatowym Medyczne Studium Zawodowe Fizjoterapii w Konstancinie, później w Warszawie, w tym 1991-1994 Kierownik Szkolenia Praktycznego
 • 2003-2004 wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski
 • 2004-2005 wykładowca w Zakładzie Anatomii i Biomechaniki Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji
 • 2005-2011 nauczyciel i egzaminator na kierunku Technik masażysta Collegium – Studium Rehabilitacji i Polityki Społecznej w Warszawie
 • 2007-2011 wykładowca akademicki na kierunku fizjoterapii: Wydział Nauk Medycznych Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie, oraz Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna w Podkowie Leśnej
 • Od 2012 Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej

Doświadczenie  zawodowe  zdobywał w placówkach:

 • 1/ Centrum Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. M. Weissa
 • -Oddziały Ortopedyczny i Neurologiczny w Konstancinie
 • -Oddziały Pediatryczne w Warszawie i w Konstancinie
 • 2/ Szpital Czerniakowski w Warszawie
 • -Oddział Ortopedyczno-urazowy i Oddział Rehabilitacji Dziennej
 • 3/ Szpital Śródmiejski w Warszawie
 • -Oddział Ortopedyczno-urazowy i Oddział Chirurgiczny
 • 4/ Instytut Reumatologii w Warszawie – Oddział Rehabilitacji
 • 5/ Uzdrowisko Konstancin – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej