Specjalista ortopedii

Dr n. med. Paweł Skowronek

Koordynator Zakładu i Oddziału  Ortopedii i Rehabilitacji  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny ,

Kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedyczno–Urazowej WSZZ Kielce UJK.

Mazowiecki Konsultant wojewódzki ds. ortopedii i traumatologii

Koordynator oraz Trener Międzynarodowych Ośrodków szkoleniowych technik  miniinwazyjnych stawów – specjalista techniki miniinwazyjne stawu biodrowego DAA

Specjalista  w zakresie protezoplastyk stawów , w szczególności technik miniinwazyjnych dostępu przedniego stawu biodrowego , MIS DAA , DAA , oraz zabiegach rewizyjnych  protez. Prekursor i trener w Polsce  technik miniinwazyjnych w alloplastyce stawów biodrowych. Obecne doświadczenie to ponad 5000 zabiegów z użyciem technik MIS DAA od 2007 roku . Międzynarodowy trener i szkoleniowiec technikm miniinwazyjnych od 2010 roku . Ponad 400 światowych szkoleń dla chirurgów na wszystkich kontynentach

Dostęp przedni MIS DAA jest właściwie w obecnych czasach metodą z wyboru w protezoplastyce stawu biodrowego dla aktywnych , czynnych zawodowo i życiowo Pacjentów.  Minimalizuje śródoperacyjne uszkodzenie tkanek miękkich poprzez brak pierwotnego uszkodzenia tkanki mięśniowej w stosunku do standardowych dostępów operacyjnych . Poprzez implantację protezy w przestrzeni miedzymieśniowej uzyskujemy pierwotnie naturalne napięcie i siłę mięśniową bez oczekiwania na zrost tkanek ,dzięki czemu  przyspieszamy i skracamy  rehabilitację oraz  hospitalizację pacjenta.

Specjalista  z zakresu alloplastyk stawów biodrowych i kolanowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie implantów typu preassembled , „krótkich” trzpieni , itp.

Ukończone studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z 3 letnim stypendium naukowym. Specjalizacja w Klinice Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończona egzaminami z wyróżnieniem. W latach 1998-2012 asystent i starszy asystent w oddziałach Protezoplastyk Stawu Biodrowego i Kolanowego, Traumatologii .

Od 2007 prekursor nowoczesnych technik miniinwazyjnych w protezoplastykach stawów biodrowych w Warszawskiej Klinice Ortopedii. Wykładowca na wydziałach lekarskich, rehabilitacyjnym, English division. Autor i współautor prac o tematyce ortopedycznej i radiologicznej.

Od roku 2009 międzynarodowy i krajowy trener-szkoleniowiec technik miniinwazyjnych stawów biodrowych – obecnie z ponad 12 letnim  doświadczeniem w powyższych zabiegach w i za granicą  , współtwórca modyfikacji technik i narzędzi  MIS DAA ponad 400 szkoleń typu chirurg-chirurg dla lekarzy z Polski , Europy , Bliskiego Wschodu, Ameryki Pn. i Płd.

2012 – obrona pracy doktorskiej z zakresu zwichnięć protez stawu biodrowego. 2013 – rozpoczęcie współpracy z Warszawskim Centrum Onkologii w nowatorskich biotechnikach z wykorzystaniem komórek macierzystych w zmianach zwyrodnieniowych stawów oraz zmianach pourazowych.

2014 – Obrona pracy dyplomowej na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Zarzadzania w tematyce „Zarządzania w Służbie Zdrowia w dobie przekształceń własnościowych”. Od 2014 Kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Kielcach. Od 2017 roku Koordynator Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

2015 – Nagroda Lekarza roku w Kielcach w roku 2014.  2016 – Nagroda Lekarza roku w Kielcach oraz w województwie Świętokrzyskim w roku 2015,  jak również Nagroda „Ortopeda roku” w województwie świętokrzyskim.  Od 2005 liczne krajowe i międzynarodowe wystąpienia w tematyce protezoplastyk stawów oraz dostępów miniinwazyjnych,

2019 – obrona pracy dyplomowej MBA -Warszawski Uniwersytet Medyczny/Szkoła Głowna Handlowa

Pozostali specjaliści