Specjalista neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Dr n. med. Oleg Tchoriwski

Oleg Tchoriwski – chirurg kręgosłupa, specjalista ortopedii i traumatologii. Specjalista z kilkunastoletnim szerokim i niezwykle bogatym doświadczeniem klinicznym i operacyjnym w chirurgii kręgosłupa. Absolwent Ivano-Frankivsk Medical Academy (2003 r.), nostryfikował dyplom na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2010 r. Szkolenie specjalistyczne z ortopedii skończył na Akademii Medycznej w Ivano-Frankivsku, uznano specjalizację przez Ministra Zdrowia RP w 2014 roku. Uzupełniające szkolenie z neurochirurgii odbył na Donetskim Uniwersytecie Medycznym. Szkolenie z chirurgii kręgosłupa rozpoczął na pierwszym oddziale chirurgii kręgosłupa w Ukrainie w mieście Ivano-Frankivsk. Kontynuował rozwój na oddziale chirurgii kręgosłupa SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Również odbył liczne zagraniczne kursy i szkolenia, z pośród nich prestiżowy AOSpine fellowship w Sheön Clinic w Monachium.

W 2020 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Również w 2020 roku objął stanowisko kierownika oddziału Chirurgii Kręgosłupa w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

Od 2007 roku jest członkiem międzynarodowego towarzystwa małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa – International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS) oraz międzynarodowych towarzystw chirurgii kręgosłupa – AOSpine i Eurospine. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny ortopedii i traumatologii i chirurgii kręgosłupa. Uczestnik i prelegent specjalistycznych szkoleń z dziedziny nowoczesnych metod leczenia schorzeń kręgosłupa.

Główne pole jego zainteresowań stanowią: małoinwazyjna chirurgia kręgosłupa, chirurgia deformacji kręgosłupa u dorosłych i dzieci, również chirurgiczne leczenie urazów, zapaleń i nowotworów kręgosłupa. Od wielu lat praktykuje małoinwazyjne leczenie bólu przy schorzeniach kręgosłupa: blokady (infiltrację) kręgosłupa, termolezja gałązek przyśrodkowych korzeni nerwowych, nukleoplastyka (koblacja, waporyzacja), wertebroplastyka.

Pozostali specjaliści