Specjalista Ortopedii

Lek. Med. Marta Burbul

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2016 odbyła staż i uzyskała specjalizację w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Od 2016 roku jest asystentem na Oddziale Ortopedii Kliniki Traumatologii I Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Od kilku lat zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem dysplazji stawu biodrowego u dzieci –wykonuje również  badanie USG stawu biodrowego metodą Grafa.

Zakres praktyki lekarskiej:

  • diagnozowanie i leczenie urazów narządu ruchu, w tym badanie USG dzieci do 18 r.ż.
  • diagnozowanie i leczenie chorób nieurazowych – zmiany zwyrodnieniowe itp.
  • diagnozowanie i leczenie urazów narządu ruchu u dorosłych
  • iniekcje około- i dostawowe