Neurochirurg

lek. med. Radosław Środa

Pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, stały uczestnik szkoleń i konferencji, autor publikacji i wystąpień na zjazdach krajowych.

Kwalifikuje do leczenia i przeprowadza operacje neurochirurgiczne u pacjentów dorosłych z zakresu:

  • Nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
  • Tętniaki wewnątrzczaszkowe
  • Dyskopatie
  • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
  • Wodogłowie
  • Zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych