Specjalista Neurochirurg

Lek. Med. Andrzej Styk

Dr Andrzej Styk Specjalista Neurochirurg. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne uzyskał w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obecnie zawodowo związany jest z Kliniką Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Jest członkiem zespołu badawczego, który zajmuje się patofizjologią i leczeniem guzów wewnątrzczaszkowych. Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują między innymi: guzy mózgu, glejaki, guzy wewnątrzczaszkowe oraz śródkomorowe, guzy rdzenia i kanału kręgowego, wodogłowie oraz malformacje naczyń mózgowych (tętniaki, naczyniaki).

Konsultacje i kwalifikacje, których udziela Pan Doktor obejmują również leczenie dyskopatii odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, stenozy kanału kręgowego, rwy kulszowej.

Stale poszerza swoją wiedzę, jako aktywny uczestnik licznych zagranicznych i krajowych kursów szkoleniowych z zakresu neurochirurgii, między innymi: Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego EANS, Polskiej Szkoły Neurochirurgii. Członek Polskiego Konsorcjum Leczenia Glejaków.

Udziela konsultacji w języku polskim i angielskim.

Leczone choroby:
• Dyskopatia
• Guzy mózgu
• Bóle kręgosłupa
• Choroby kręgosłupa
• Urazy kręgosłupa
• Przepuklina kręgosłupa
• Guzy rdzenia kręgowego
• Tętniaki
• Ból pleców