ORTOPEDA, TRAUMATOLOG, USG

Lek. Med. Piotr Leśniewski

Dr Piotr Leśniewski spacjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po ukończeniu w Polsce w 2014 roku szkolenia specjalizacyjnego, jako jeden z nielicznych ortopedów w kraju rozwijał dalej swoje umiejętności na dedykowanych szkoleniach pospecjalizacyjnych w renomowanych ośrodkach we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, min. na rocznym stażu w Leeds z chirurgii barku i łokcia oraz 10 miesięcznym stażu w Bernie z chirurgii barku, łokcia i medycyny sportowej (uzyskując w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii pełną rejestrację jako specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu).

W centrum zawodowych zainteresowań dr Leśniewskiego leży leczenie zachowawcze i operacyjne chorób barku i łokcia, zajmuje się także szeroko rozumianą chirurgią urazową narządu ruchu w tym urazami sportowymi kolana.
Jest członkiem min:
Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (PTOiTr)
BESS – Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia
ESSKA – Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii

Ważniejsze odbyte szkolenia:

 • 20.11.2014-23.12.2014 Clinical fellowship INSTITUT DE LA MAIN, Paryż
 • 02.03.2015-31.03.2015 AO Foundation Fellowship at HFR (Freiburger Spital), Freiburg, Szwajcaria
 • 05.09.2016-05.09.2017 Senior Upper Limb Fellow – Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, Wlk Brytania
 • 01.04.2018 – 30.04.2018 ESSKA Arhroscopic Fellowship, Colmar, Francja
 • 01.04.2019 – 05.02.2020 EFORT Fellowship Chirurgia kończyny górnej i medycyny sportowej, Insel Spital Bern, Szwajcaria

Zakres wykonywanych operacji i zabiegów:

 • Artroskopia barku (leczenie niestabilności, uszkodzenia stożka rotatorów)
 • Protezoplastyka połowicza, całkowita anatomiczna i odwrócona stawu ramiennego
 • Zespolenia operacyjne złamań w obrębie narządu ruchu (szczególnie kończyna górna i kolano)
 • Urazy sportowe w obrębie kończyny górnej (urazy m.piersiowego większego, urazy bicepsa, urazy m.trójgłowego)
 • Artroskopia stawu łokciowego
 • Operacyjne uwolnienie przykurczy stawu łokciowego
 • Rekonstrukcje więzadłowe w obrębie łokcia
 • Leczenie łokcia tenisisty i golfisty
 • Uwolnienia nerwów obwodowych
 • Iniekcje dostawowe i okołostawowe (w tym pod kontrolą USG)
 • Artroskopia kolana (zaopatrzenie urazów łąkotkowych, chrzęstnych, rekonstrukcja ACL)