dyplom specjalisty fimedica RTG, KT, MRI, analiza radiologiczna w ortopedii i onkologi narządu ruchu

dyplom specjalisty fimedica RTG, KT, MRI, analiza radiologiczna w ortopedii i onkologi narządu ruchu