Specjalista neurochirurgii

Dr n. med. Janusz Jagielski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Neurochirurgii CSK AM w Warszawie. Jednocześnie specjalizował się w zakresie neurochirurgii. W tym samym czasie rozwinął metodę śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego struktur wewnątrzczaszkowych.

Na dalszym etapie kariery zawodowej podjął pracę w Klinice Neurochirurgii w CMKP w Szpitalu Bródnowskim, gdzie opracował neurofizjologiczną metodę obiektywnej oceny zaburzeń równowagi w różnych schorzeniach, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona Było to również tematem jego pracy doktorskiej.

Wykonuje szeroki zakres operacji neurochirurgicznych w zakresie neuroonkologii, patologii naczyniowych oraz schorzeń kręgosłupa.