Dr n. med. Janusz JagielskiNeurochirurg

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

 

Sprawdź profil naszego specjalisty na ZnanyLekarz.pl

Po ukończeniu studiów, pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Neurochirurgii CSK AM w Warszawie, jednocześnie specjalizując się w zakresie neurochirurgii. W tym czasie rozwinął metodę śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego struktur wewnątrzczaszkowych.
Następnie podjął pracę w Klinice Neurochirurgii w CMKP w Szpitalu Bródnowskim, gdzie opracował neurofizjologiczną metodę obiektywnej oceny zaburzeń równowagi w różnych schorzeniach, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona Było to tematem jego pracy doktorskiej.

Wykonuje szeroki zakres operacji neurochirurgicznych w zakresie neuroonkologii, patologii naczyniowych oraz schorzeń kręgosłupa.