Bartłomiej Grabowskiortopeda dziecięcy

Pracownik w Oddziale Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Specjalista ortopedii i traumatologii. Usg preluksacyjne.

Oferuje leczenie zachowawcze i operacyjne urazów kostno-stawowych i ich powikłań u dzieci.

Zajmuje się tematyką wad wrodzonych i nabytych w obrębie kończyn i kręgosłupa.

Wykonuje badanie USG stawów biodrowych u niemowląt (preluksacja).