Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

DR N. MED. ARTUR ZACZYŃSKI

NEUROCHIRURG

Artur Zaczyński - ZnanyLekarz.pl

Specjalista neurochirurgii

W 2002 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Od początku kariery związany Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie (dawniej: Wojewódzki Szpital Bródnowski).

W 2008 roku ukończył 4-letni cykl europejskich szkoleń neurochirurgicznych EANS, a w 2009 roku krajowy cykl szkoleń z zakresu neurochirurgii i rok później złożył egzamin specjalizacyjny z zakresu neurochirurgii. W 2007 roku dodatkowo ukończył podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym. W 2008 r. ukończył Podyplomowe Studia Koordynatorów Przeszczepiania Narządów. W 2010 roku ukończył 4-letnie studia doktoranckie, otwierając w 2009 roku przewód doktorski na podstawie pracy pt. „Wpływ krwawienia podpajęczynówkowego na rozwój zmian otępiennych u chorych po krwotoku wewnątrzczaszkowym”.
Już od wczesnych lat studenckich czyli od 1997 roku aktywnie uczestniczył w pracach Kliniki Neurochirurgii CMKP kierowanej przez Profesora M. Ząbka. Pod okiem Profesora kształcił się w Klinice Neurochirurgii CMKP zarówno teoretycznie, jak i w zakresie podstaw neurochirurgii. Jako jeden z najmłodszych asystentów Kliniki jest autorem doniesień zjazdowych z zakresu wczesnej opieki szpitalnej. Jest też współautorem pracy analizującej Złotą Godzinę w polskim ratownictwie medycznym oraz współautorem doniesień zjazdowych na temat leczenia Choroby Parkinsona i leczenia operacyjnego schorzeń kręgosłupa.

Dr n. med. Artur Zaczyński od wielu lat prowadzi wykłady z neurochirurgii w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w CMKP. W początkowym okresie pracy równolegle z zainteresowaniami neurochirurgicznymi zajmował się problemami traumatologii. Od 2009 roku dyżurował w zespołach reanimacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, a od 2011 roku pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Dodatkowo pełnił dyżury koordynatora ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

W 2009 roku został powołany przez Prezydent miasta Warszawy na Koordynatora Medycznego Stadionu Narodowego w Warszawie do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012.

Jako student i lekarz rozszerzał swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach i szkoleniach. Odbył miesięczne staże zagraniczne w 1998, 1999, 2005 i 2013 roku w Klinice Neurochirurgii Profesora F. Umansky`ego w Haddasah Hospital Ein Karem w Jerozolimie, w Izraelu. W 2004 roku w szpitalu wojskowym „Na Homolce” w Pradze uczestniczył w wysokospecjalistycznym kursie doskonalącym z zakresu operacji kręgosłupa i mózgu z użyciem neuronawigacji.

W 2006 roku odbył staż w szpitalu w Czeskich Budziejowicach wraz ze szkoleniem mikrochirurgii naczyniowej pod okiem prof. V. Pribana. W 2008 r. odbył  staż w Szwajcarii w Insel Hospital w Brnie pod okiem prof. L. Regli i uczestniczył w ramach Akademii Aeskulapa w szkoleniu rewaskularyzacji mózgu metodami chirurgicznymi i endowaskularnymi w udarach mózgu. W tym samym roku odbył również szkolenie z zakresu chirurgii naczyniowej mózgu w szpitalu uniwersyteckim  Charité w Berlinie w Niemczech pod kierownictwem prof. P. Vajkoczy. W 2010 roku odbył staż w szpitalu uniwersyteckim w Utrechcie dodatkowo zakończony indywidualnym szkoleniem z zakresu mikrochirurgii naczyniowej z użyciem laserowej techniki ELANA pod kierownictwem prof. C.A.F Tullekena. W 2013 roku odbył szkolenie z zakresu chirurgii kręgosłupa w szpitalu uniwersyteckim w Phoenix AZ (USA), a w 2014 roku w Metodist Hospital w Houston TX ( USA) odbył indywidualne szkolenie pod okiem L. Lenke i C. I. Shaffrey`a doskonaląc techniki implantologii  w chirurgii kręgosłupa. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak i po zakończeniu specjalizacji uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób naczyniowych mózgu chirurgii podstawy czaszki czy chirurgii kręgosłupa – m.in. w Sydney i w Marakeszu (jako autor i współautor prac na 12. i 13. Światowym Zjeździe Neurochirurgów), w Rotterdamie, w Pradze Czeskiej, Mediolanie, Alicante, Audubon PA (USA), Amsterdamie, Brukseli, Leiden, Lisbonie, Florencji, Tel Avivie.

Zakres zainteresowań: choroby naczyniowe mózgu, chirurgia kręgosłupa, urazy układu nerwowego.

Wykonywane zabiegi:

– stabilizacje kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
– stabilizacje kręgozmyku
– blokady kręgosłupa
– operacje nerwów obwodowych
– operacje guzów mózgu i rdzenia kręgowego
– operacje krwiaka wewnątrzczaszkowego
– operacje wodogłowia
– plastyka kości czaszki
– operacja tętniaka

Leczone choroby:

– choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
– dyskopatia szyjna
– dyskopatia lędźwiowa
– choroby nerwów obwodowych
– guzy mózgu
– tętniaki
– naczyniaki mózgu
– urazy czaszkowo-mózgowe
– urazy kręgosłupa
– epilepsja
– choroba Parkinsona

Neurochirurg, Fimedica, Warszawa, ul. Nowogrodzka, prywatna opieka medyczna

Zamknij menu