dr n. med. Artur Zaczyńskineurochirurg

Specjalista z zakresu neurochirurgii. W 2002 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Od początku kariery związany Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie ( wcześniej Wojewódzki Szpital Bródnowski ).

Sprawdź profil naszego specjalisty na ZnanyLekarz.pl

Zakres zainteresowań: choroby naczyniowe mózgu, chirurgia kręgosłupa, urazy układu nerwowego.

W 2008 roku ukończył 4 letni cykl europejskich szkoleń neurochirurgicznych EANS, a w 2009 roku krajowy cykl szkoleń z zakresu neurochirurgii i złożył egzamin specjalizacyjny z zakresu Neurochirurgii w 2010 roku.W 2007 roku dodatkowo ukończył podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym.W 2008 roku ukończył podyplomowe studia Koordynatorów przeszczepiania narządów i pełni funkcję koordynatora szpitalnego z ramienia Poltransplantu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.W 2010 roku ukończył 4 letnie studia doktoranckie otwierając w  2009 roku przewód doktorski na podstawie pracy pt. „Wpływ krwawienia podpajęczynówkowego na rozwój zmian otępiennych u chorych po krwotoku wewnątrzczaszkowym”.

Już od wczesnych lat studenckich czyli od 1997 roku aktywnie uczestniczył w pracach Kliniki Neurochirurgii CMKP kierowanej przez Profesora M. Ząbka. Pod okiem Profesora kształcił się w Klinice Neurochirurgii CMKP zarówno teoretycznie jak i w zakresie podstaw neurochirurgii. Jako jeden z najmłodszych asystentów Kliniki jest autorem doniesień zjazdowych z zakresu wczesnej opieki szpitalnej. Jest współautorem pracy analizującej Złotą Godzinę w polskim ratownictwie medycznym. Jest także współautorem doniesień zjazdowych na temat leczenia Choroby Parkinsona i leczenia operacyjnego schorzeń kręgosłupa.

Prowadzi od wielu lat wykłady z Neurochirurgii w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w CMKP. W początkowym okresie pracy równolegle z zainteresowaniami neurochirurgicznymi zajmował się problemami traumatologii. Od 2009 roku dyżurował w zespołach reanimacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, a od 2011 roku pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Dodatkowo pełnił dyżury koordynatora ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

W 2009 roku został powołany przez Prezydent miasta Warszawy na Koordynatora Medycznego Stadionu Narodowego w Warszawie do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012. Jako student i lekarz rozszerzał swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach i szkoleniach. Odbył miesięczne staże zagraniczne w 1998, 1999, 2005 i 2013 roku w Klinice Neurochirurgii Profesora F. Umansky`ego w Haddasah Hospital Ein Karem w Jerozolimie, w Izraelu. W 2004 roku w szpitalu wojskowym „Na Homolce” w Pradze uczestniczył w wysoko specjalistycznym kursie doskonalącym z zakresu operacji kręgosłupa i mózgu z użyciem Neuronawigacji.

W 2006 roku odbył staż w szpitalu w Czeskich Budziejowicach wraz ze szkoleniem mikrochirurgii naczyniowej pod okiem prof. V.Pribana. W 2008 roku odbył  staż w Szwajcarii w Insel Hospital w Brnie pod okiem prof. L. Regli i uczestniczył w ramach Akademii Aeskulapa w szkoleniu rewaskularyzacji mózgu metodami chirurgicznymi i endowaskularnymi w udarach mózgu. W tym samym roku odbył również szkolenie z zakresu chirurgii naczyniowej mózgu w szpitalu uniwersyteckim  Charité w Berlinie w Niemczech pod kierownictwem prof. P.Vajkoczy. W 2010 roku odbył staż w szpitalu uniwersyteckim w Utrechcie dodatkowo zakończony indywidualnym szkoleniem z zakresu mikrochirurgii naczyniowej z użyciem laserowej techniki ELANA pod kierownictwem prof. C.A.F Tullekena. W 2013 roku odbył szkolenie z zakresu chirurgii kręgosłupa w szpitalu uniwersyteckim w Phoenix AZ (USA), a w 2014 roku w Metodist Hospital w Houston TX ( USA) odbył indywidualne szkolenie pod okiem L.Lenke i C. I. Shaffrey`a doskonaląc techniki implantologii  w chirurgii kręgosłupa. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak i po zakończeniu specjalizacji uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób naczyniowych mózgu chirurgii podstawy czaszki czy chirurgii kręgosłupa  w Sydney i w Marakeshu (jako autor  i współautor prac na 12 i 13 Światowym Zjeździe Neurochirurgów), w  Rotterdamie, w Pradze Czeskiej,  Mediolanie, Alicante, Audubon PA (USA), Amsterdamie, Brukseli, Leiden, Lisbonie, Florencji, Tel Avivie.

Wykonywane zabiegi:

 • stabilizacje kręgosłupa,
 • szyjnego i lędźwiowego
 • stabilizacje kręgozmyku
 • blokady kręgosłupa
 • operacje nerwów obwodowych,
 • operacje guzów mózgu i rdzenia kręgowego
 • operacje krwiaka wewnątrzczaszkowego,
 • operacje wodogłowia,
 • plastyka kości czaszki,
 • operacja tętniaka.

Leczone choroby:

 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • dyskopatia szyjna
 • dyskopatia lędźwiowa
 • choroby nerwów obwodowych,
 • guzy mózgu,
 • tętniaki,
 • naczyniaki mózgu,
 • urazy czaszkowo-mózgowe.
 • urazy kręgosłupa,
 • epilepsja
 • choroba Parkinsona,