Skolioza

Nazywana jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa. W rzeczywistości jednak jest to deformacja przebiegająca w trzech płaszczyznach równocześnie. W płaszczyźnie czołowej manifestuje się zgięciem bocznym, w płaszczyźnie strzałkowej może przybierać formę wyprostu lub zgięcia zaś w płaszczyźnie horyzontalnej jako rotacja, czyli skręcenie względem osi długiej.

skolioza
skolioza

Podstawę w rozpoznawaniu skolioz stanowi wnikliwe badanie, które obejmuje: – ocenę symetrii sylwetki jako całości, – ocenę symetrii klatki piersiowej, – ocenę symetrii kątów talii, łopatek, barków, – ocenę długości kończyn dolnych i symetrii w ustawieniu miednicy, – ocenę fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, – ocenę ruchomości kręgosłupa, – wizualną ocenę symetrii kręgosłupa podczas skłonu tułowia ku przodowi. Pozycja ta pozwala uwidocznić obecność garbu żebrowego i tzw. wału lędźwiowego, które są wynikiem rotacji kręgów względem siebie. Ten podstawowy schemat badania pozwala na wczesne wykrycie wady i szybkie wdrożenie leczenia.

Badanie podstawowe jest uzupełniane zdjęciem Rtg wykonanym w pozycji stojącej w projekcji przednio-tylnej. Wielkość skrzywienia określa się poprzez pomiar kąta skrzywienia i podawana jest w wartościach liczbowych wg Cobba. Jeżeli podczas badania stwierdzone zostały jakieś nieprawidłowości należy udać się na konsultację do lekarza ortopedy lub po poradę do fizjoterapeuty . Czasami diagnostyka uzupełniana jest o badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, zwłaszcza u pacjentów poniżej 10 r.ż oraz w skrzywieniach o nietypowej morfologii. Skolioza 35 stopni. Ze względu na przyczynę skoliozy możemy podzielić na: • skoliozy czynnościowe – nie mają charakteru zmian utrwalonych a ich przyczyna jest znana – mogą być wynikiem różnicy długości kończyn, przykurczów mięśni w obrębie stawów biodrowych, podrażnienia korzeni rdzeniowych. Usunięcie przyczyny eliminuje skrzywienie. • skoliozy strukturalne – zmiany są utrwalone. Wyróżniamy: o wrodzone skoliozy kostnopochodne: np. kręgi klinowe, wady w budowie żeber itp. o nerwowomięśniowe: np. w przebiegu porażenia dziecięcego, niedowładów i innych schorzeń Są to skrzywienia cechujące się wysoką częstością progresji.

skolioza
skolioza

Skolioza trwa przez całe życie pacjenta i prowadzi do ciężkich deformacji kręgosłupa, klatki piersiowej i miednicy o skoliozy idiopatyczne(ok. 80 – 90% wszystkich skolioz) ich przyczyna nie jest znana. Progresja skoliozy może postępować do zakończenia wzrostu kostnego. Skoliozy o wartości powyżej 30° mogą pogarszać się przez całe życie. Sposób leczenia Uzależniony jest od: – przyczyny i wielkości skrzywienia, – wieku pacjenta. Oparte jest na powszechnie przyjętych standardach i metodach oraz na doświadczeniach własnych, wypracowanych przez poszczególne placówki leczące skoliozy. W leczeniu zachowawczym celem nadrzędnym jest zatrzymanie postępu skrzywienia. Dlatego istotne jest wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia. Niektóre rodzaje skoliozy poddają się korekcie i ulegają zmniejszeniu.

FIMEDICA proponuje:

1. w przypadku skoliozy czynnościowej i idiopatycznej stosujemy ćwiczenia asymetryczne ukierunkowane, z jednej strony, na rozciąganie mięśni, które na skutek skrzywienia kręgosłupa uległy skróceniu. Z drugiej zaś strony wzmacniamy mięśnie, które w wyniku choroby uległy rozciągnięciu. Prowadzone ćwiczenia są bardzo trudne, wymagają dobrej współpracy ćwiczącego z terapeutą. Leczenie komplikuje się przy skoliozach wielołukowych, gdyż musimy w sposób bardzo precyzyjny dobierać pozycję do ćwiczeń, tak aby wypadkowa działających na kręgosłup sił wypadała dokładnie tam, gdzie chcemy.

2. Stosujemy ćwiczenia derotacyjne, które w zdecydowany sposób zmniejszają rotację kręgów względem siebie, dając wizualną poprawę sylwetki. Zmniejszają garb żebrowy i wał lędźwiowy.

3. W uzasadnionych przepadkach przeprowadzamy mobilizację stawów międzykręgowych i żebrowo-kręgowych, co sprzyja poprawie funkcji kręgosłupa i klatki piersiowej. 4. Dla młodych pacjentów chcących ćwiczyć także w domu pod kontrolą rodziców przygotowujemy zestaw ćwiczeń ogólnokondycyjnych mających na celu utrwalanie efektów ćwiczeń z terapeutą oraz odzyskanie i utrzymanie prawidłowej ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa. 5. Prowadzimy ćwiczenia oddechowe mające na celu korektę ustawienia żeber i poprawę funkcji oddechowej klatki piersiowej. 6.

W końcowym etapie terapii wzmacniamy wszystkie mięśnie posturalne odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Postępowanie lecznicze w przypadku bocznego skrzywienia kręgosłupa wymaga konsekwencji w działaniu, systematyczności, cierpliwości i intensywnego wysiłku zarówno ze strony ćwiczącego jak i rodziców i terapeuty. Jeśli jesteście Państwo zaniepokojeni postawą ciała waszego dziecka zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Doskonali lekarze ortopedzi i terapeuci są do Państwa dyspozycji. Im wcześniej, tym lepiej dla waszego kochanego syna lub córki. Serdecznie zapraszamy.