REHABILITACJA OSTEOPATIA STOMATOLOGICZNA

Fizjoterapia stomatologiczna – zajmuje się badaniem funkcjonalnym oraz terapią tkanek układu stomatognatycznego odpowiedzialnych za żucie, do których przede wszystkim zalicza się: mięśnie żucia, stawy skroniowo-żuchwowe oraz układ nerwowy, który koordynuje ich pracę. Do zadań tego układu należy również udział w formowaniu dźwięków, procesie oddychania, utrzymywanie postawy ciała i wyrażanie emocji. Ocenie i leczeniu podlegają także pozostałe mięśnie szyi i głowy, które uczestniczą w żuciu, połykaniu i fonacji.
Wszystkie działania fizjoterapeutyczne mają na celu skrócenie czasu leczenia, poprawę funkcji i komfortu życia pacjentów. Są uzupełnieniem pracy dentysty w obszarze ortodoncji,
protetyki, szynoterapii i chirurgii stomatologicznej/ortognatycznej.

Kiedy warto skonsultować się z fizjoterapeutą?

– przygotowanie/ w trakcie leczenia ortodontycznego (aparat stały, ruchomy, szyny zgryzowe)
– stan po/ przygotowanie do ekstrakcji zębów
– uraz szczęki, żuchwy, kości twarzoczaszki
– dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych
– ból, szumy, dzwonienie w uszach
– bóle głowy, zawroty
– stany napięcia emocjonalnego
– zgrzytanie zębami, bruksizm
– szczękościsk

Podczas wizyty przeprowadzany jest nie tylko dokładny wywiad oraz badanie ukierunkowane na okolice skroniowo-żuchwową: obserwacja pacjenta (symetria linii wzroku zgryzu), badanie zakresów ruchów zachodzących stawie skroniowo-żuchwowym, palpacja, osłuchiwanie, ale także spojrzenie na całe ciało pacjenta, ocena sylwetki, krzywizn kręgosłupa, ustawienie miednicy, kolan, stóp ze względu na związek pomiędzy układem żucia, a wskaźnikami kontroli postawy ciała, lub rozkładu nacisku podeszwowego.

W trakcie terapii wykorzystywane są techniki mięśniowo-powięziowe, stawowe, czaszkowo-szyjne, ale także prowadzona jest edukacja pacjenta i zapoznanie z zasadami profilaktyki i prewencji dalszych zaburzeń.

5 pytań:

1. Czy kiedykolwiek czuł Pan/Pani ból w szczęce, skroniach, w uchu po którejś ze stron?

2. Czy w ciągu ostatnich 30 dni pojawiały się bóle głowy, które obejmowały również okolice skroni?

3. Czy w ciągu ostatnich 30 dni miał Pan/Pani przypadek, że podczas zamykania/ otwierania ust pojawiły się dźwięki w stawach?

4. Czy kiedykolwiek pojawiła się u Pana/Pani sytuacja, że nie udało się w pełni otworzyć ust bądź żuchwa “przystanęła” na chwilę podczas ruchu?

5. Kiedy otwiera Pan/Pani usta szeroko, czy szczęka “przyblokowała się” i ciężko było się jej zamknąć?

Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedział Pan/Pani “TAK” wskazana jest konsultacja z zakresu fizjoterapii stomatologicznej.


Dysfunkcje Stawów skroniowo-żuchwowych

Stawy skroniowo-żuchwowe – dwa symetryczne stawy, które łączą podstawę czaszki (kości skroniowe) z żuchwą, odpowiadają za ruchy otwierania i zamykania, wysuwania i cofania oraz ruchy boczne żuchwy, czyli tworzą zespół stawowy układu stomatognatycznego.

Układ ten jest morfologiczno-czynnościowym zespołem wzajemnie współdziałających narządów jamy ustnej i części twarzowej czaszki, tworzących funkcjonalną całość sterowaną przez ośrodkowy układ nerwowy, który bierze udział procesie żucia, połykania, wstępnego trawienia, ale także formowaniu dźwięków, oddychaniu i wyrażaniu stanów emocjonalnych. Aktualnie możemy dostrzec powiększającą się grupę pacjentów związaną z funkcjonowaniem omawianych struktur.

Do podstawowych patologii stawu skroniowo-żuchwowego możemy zaliczyć: zaburzenia wzrostu, wady rozwojowe, zaburzenia krążka stawowego, zaburzenia mięśniowo- owięziowe, zmiany zwyrodnieniowe, zwichnięcie stawu. Do przyczyn tych zaburzeń możemy zaliczyć: wady zgryzu, nieprawidłowości zębowe i braki w uzębieniu, a także urazy głowy lub szczęki, na przykład podczas wypadku samochodowego, kiedy może dojść do urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcia biczem (whiplash). Warto zwrócić też uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe aparatu żucia co będzie prowadziło do zaciskania szczęki, zgrzytania zębami, bruksizmu.

Objawy zaburzeń skroniowo-żuchwowych mogą występować w okolicy:

– stawu skroniowo-żuchwowego (klikanie, przeskakiwanie, trzaski, ból twarzy, policzka, sztywność mięśni, zaburzenia zakresu ruchomości, zbaczanie żuchwy podczas ruchu otwarcia/ zamknięcia, ból podczas gryzienia, rozdrabniania pokarmów),
– zębów (zaciskanie, zgrzytanie, bruksizm, bóle zębów nieznanego pochodzenia),
– głowy (bóle głowy w części czołowej, skroniowej, typu migrenowego, ból zatokowy)
– ucha (ból, dzwonienie, zawroty),
– oka (ból za, nad, poniżej oka, wrażliwość na światło),
– szyi, karku (utrata mobilności, sztywność, zmęczenie, ból mięśniowy, drętwienie ramienia, palców).