Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

Profilaktyka w chorobach układu kostno stawowego

Układ kostno – stawowy odpowiada za możliwość poruszania się. Niestety często dochodzi do takich urazów jak złamanie, zwichnięcie lub poważniejszych schorzeń jak np. zwyrodnienie stawów. Co należy do najpopularniejszych chorób kości, stawów i mięśni?

  • osteoporoza 
  • dyskopatia
  • rak kości
  • reumatyzm 
  • skolioza

Profilaktyka

Pojęcie profilaktyki w obszarze zdrowia kości jest złożone. Terminy takie jak leczenie i zapobieganie są często stosowane w sposób wymienny, ponieważ głównym celem leczenia jest zapobieganie złamaniom. W ramach tej szerokiej definicji działań zapobiegawczych istnieją ich trzy różne rodzaje 

  • Profilaktyka pierwotna odnosi się do działań zapobiegających chorobie lub urazowi np. osteoporozie, które mogą prowadzić do stanu upośledzenia.
  • Zapobieganie wtórne odnosi się do działań, które hamują postęp istniejącego upośledzenia np. choroby kości do niepełnosprawności np. złamania. Interwencje w tym obszarze są uważane za leczenie
  • Zapobieganie trzeciorzędowe odnosi się do działań, które blokują lub spowalniają postęp niepełnosprawności np. złamanie. W niektórych przypadkach działania te można również uznać za leczenie.

Środki zapobiegawcze w obszarze zdrowia kości obejmują wszystkie te trzy rodzaje. Niektóre mają na celu osiągnięcie optymalnej masy kostnej, w tym zachęcanie do odpowiedniego spożycia witaminy D i wapnia lub aktywności fizycznej. Uznaje się je za profilaktykę pierwotną. Natomiast stosowanie środków antyresorpcyjnych i anabolicznych w leczeniu osteoporozy jest wtórną prewencją, ponieważ mają one na celu opóźnienie postępu choroby w celu zapobiegania niepełnosprawności. Za profilaktykę trzeciorzędową uważa się stosowanie fizykoterapii oraz różnych form rehabilitacji. Zapewnienie zdrowia kości wymaga wdrożenia środków zapobiegawczych we wszystkich jego aspektach np. w celu optymalizacji szczytowej masy kości, aby zmniejszyć kruchość szkieletu lub w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia po złamaniu.

Leczenie osteoporozy

Osteoporoza to układowa choroba kości polegająca na obniżeniu masy tkanki kostnej i zaburzeniu jej mikroarchitektury, z następowym zmniejszeniem odporności mechanicznej kości i zwiększoną podatnością na złamania. Jednym z głównych celów w leczeniu osteoporozy i innych chorób kości jest utrzymanie zdrowia kości. Celem jest zminimalizowanie ryzyka upadków, ponieważ zazwyczaj są one prekursorem najbardziej niszczycielskiej konsekwencji złamań. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest zastosowanie kombinacji różnych strategii zapobiegania i leczenia. Należy do nich odpowiednie odżywianie się i aktywność fizyczna, jednak nie są to środki w pełni wystarczające. 

Aktywność fizyczna  – ćwiczenia z obciążeniem są również ważną częścią każdego programu zapobiegania i leczenia osteoporozy, niezależnie od wieku. Pomagają zwiększyć lub zachować masę kostną, a także mogą zmniejszyć ryzyko upadku. Działania, które niosą ciężar lub wymagają uderzenia, są najbardziej przydatne do zwiększania lub utrzymywania masy kostnej

Witamina D – jest ważna dla wchłaniania wapnia i mineralizacji (stwardnienia) kości. Jest syntetyzowana w skórze przez ekspozycję na światło słoneczne lub może być przyjmowana jako suplement.Zapobieganie upadkom – upadki stanowią prawdopodobnie największe zagrożenie dla zdrowia kości i niezależności funkcjonalnej osób starszych. Występują z różnych powodów np. obejmują problemy z równowagą, wzrokiem, osłabieniem kończyn dolnych lub ciśnieniem krwi i krążeniem. Aby zmniejszyć ryzyko upadków, należy zachęcać osoby słabe i starsze do stosowania różnych środków zapobiegających. Obejmują one regularne kontrole wzroku, eliminację w miarę możliwości leków lub dawek, które mogą powodować zawroty głowy i niskie ciśnienie krwi. Obecnie dostępne są dodatkowe metody leczenia w celu budowy kości i dalszego zmniejszenia ryzyka złamań. Chociaż podejście to zostało opracowane w celu zapobiegania i leczenia złamań osteoporotycznych, może być również stosowane w przypadku innych chorób kości.

Zamknij menu