Oferta

Leczenie Choroby Parkinsona

Michał Sobstyl jest neurochirurgiem z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń ruchowych z wykorzystaniem metody głębokiej stymulacji mózgu i metod ablacyjnych w leczeniu następujących schorzeń:

  • choroby Parkinsona
  • uogólnionej dystonii
  • kręczu karku
  • dystonii połowiczej
  • zespołu Meige
  • drżenia samoistnego
  • drżenia pourazowego – drżenia Holmes’a
  • drżenia w przebiegu stwardnienia rozsianego

Choroba Parkinsona

Jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zaburzeń ruchowych jest choroba Parkinsona. Choroba Parkinsona jest drugim co do częstości występowania (po chorobie Alzheimera) schorzeniem zwyrodnieniowym ośrodkowego układu nerwowego. Ocenia się, że w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi ok. 80 tysięcy, a nawet 100 tysięcy osób. Do charakterystycznych objawów tej choroby należą: drżenie spoczynkowe, wzmożona sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe i zaburzenia postawy, które pojawiają się w bardziej zaawansowanym procesie chorobowym.

Zaczym u chorego postawi się rozpoznanie choroby Parkinsona na podstawie objawów ruchowych istnieje okres określany mianem okresu przedklinicznego z mało charakterystycznymi objawami takimi jak, zaburzenia węchowe, zaparcia, depresja, oraz zaburzenia snu. Każdy Pacjent na chorobę Parkinsona choruje inaczej i posiada własne doświadczenia związane z tą chorobą dlatego sposób leczenia uzależniony jest w głównej mierze od stadium klinicznego zaawansowania i jest bardzo zindywidualizowany.

We wczesnych okresach choroby dużą rolę odgrywają metody niefarmakologiczne, np.: wsparcie ze strony grupy, właściwa edukacja, ćwiczenia fizyczne i odpowiednie odżywianie. Preparaty zawierające lewodopę stanowią podstawową farmakoterapię choroby Parkinsona.

W zaawansowanej postaci choroby Parkinsona, często po wielu latach dopaterapii, zaczynają pojawiać się niepożądane objawy leczenia pod postacią zespołów przełączeniowych „on-off” oraz dyskinez fazy „on”. Dyskinezy te mają charakter pląsawiczy, rzadziej przebiegają pod postacią bolesnych dystonicznych skurczów mięśni kończyn dolnych lub ruchów balicznych. Objawy uboczne farmakoterapii, w szczególności zespoły „on-off” i silne ruchy mimowolne, mogą stać się bardzo uciążliwe i w dużym stopniu dezorganizować życie chorych.

Zaawansowana postać choroby Parkinsona pozostaje wyzwaniem dla pacjenta i jego opiekunów. Pacjenci tacy wymagają zaawansowanych metod leczenia i skoordynowanej wielospecjalistycznej opieki. Od ponad 10 lat pacjenci w Polsce mają dostęp do najnowocześniejszych, refundowanych metod leczenia, takich jak metoda głębokiej stymulację mózgu (ang. deep brain stimulation – DBS).

Autor tekstu: DR HAB. N. MED. MICHAŁ SOBSTYL

Najczęściej zadawane pytania:

Leczenie Choroby Parkinsona - w jakie dni przyjmują specjaliści?

Docent Michał Sobstyl konsultuje pacjentów zazwyczaj w środy.  Informacje o aktualnie dostępnych terminach można sprawdzić tutaj (link do rezerwacji online), bądź poprzez kontakt telefoniczny z naszą Rejestracją.

Leczenie Choroby Parkinsona - do kiedy mogę odwołać wizytę?

Jeśli musisz zrezygnować z wizyty, to poinformuj nas najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę. Pozwoli nam to udostępnić termin dla innych pacjentów oczekujących na konsultację.

Gdzie mieści się Centrum FIMEDICA?

Nasz adres to: ul. Nowogrodzka 51/1, Warszawa.

FIMEDICA mieści się nieopodal hotelu Marriott, blisko teatru Roma, na rogu ul. Św. Barbary i ul. Nowogrodzkiej.

Przed kliniką dostępne są miejsca parkingowe warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.