Kręgarz

Udając się na terapię do kręgarza osoby należy pamiętać, że leczenie  jest wielką sztuką wymagającą intuicji, nadzwyczajnej wrażliwości i czułości palców w połączeniu z rozległą wiedzą przedmiotu i dobrym opanowaniem techniki wykonywania zabiegów chiropraktycznych (czy też  kręgarskich ). Przeprowadzanie zabiegów manualnych można powierzyć jedynie ludziom o rzetelnym, udokumentowanym i dużym doświadczeniu zawodowym w tej dziedzinie. Jeżeli warunki te są spełnione, wówczas pacjent ma szansę opuścić gabinet kręgarza uwolniony od prześladującego go bólu.

Kim jest Kręgarz (niektórzy ludzie przekręcają to słowo i mówią ,, kręglarz”) .

Kręgarz zwykle nie ma nic wspólnego z medycyną, jest często samoukiem, czerpiącym wiedzę i umiejętności od starszych osób trudniących się tym fachem. Kręgarstwo jest bardzo popularne np. na terenie obecnej Ukrainy. Na terenach położonych wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju można natknąć się na wiele osób mianujących się kręgarzami.

Nie wiadomo ile wieków temu i gdzie zaczęło rozwijać się kręgarstwo  .Już Hipokrates znał tę metodę leczniczą, uważał zmiany w ustawieniu kręgów względem siebie za przyczynę wielu chorób.  Wiadomo jest, że dawniej kręgarstwo było najbardziej popularne na wsiach. Ludzie, którzy się nim zajmowali byli uważani za cudotwórców, byli sławni w okolicy.   Dokładny opis 148 przypadków, w których cierpienia związane były z uszkodzeniami lub wrażliwością kręgosłupa, opisali dwaj Amerykanie w 1834 roku. To najstarszy zachowany opis praktyk kręgarskich. W dzisiejszych czasach dawna wiedza kręgarzy i  znachorów  została zweryfikowana pod względem medycznym i jest stosowana jako uznana część  działalności medycznej pod nazwą chiropraktyka lub terapia manualna. Nazwa pochodzi od złożenia dwóch słów z języka greckiego ,,chiro” czyli ręka i ,,practicors” czyli czynione. Jednakże kręgarstwo nie jest terapią manualną ani żadną pokrewną dziedziną fizjoterapii.

Częścią wspólną  dla „kręgarzy” i terapeutów manualnych jest tylko i wyłącznie działanie manualne (za pomocą rąk) oraz stosowanie technik  manipulacji. Kręgarstwo było od zawsze praktykowane przez osoby niewykształcone odpowiednio lub niezwiązane z zawodem medycznym. I w zasadzie ta informacja powinna być  wystarczająca, by nie wybrać się na wizytę do  kręgarza, a tym bardziej pozwolić mu wykonywać manipulacje na kręgosłupie. Należy rozdzielić kręgarstwo od terapii manualnej, a znachorów i kręgarzy od fizjoterapeutów i lekarzy. Niestety trudno będzie to osiągnąć skoro w Internecie można znaleźć strony fizjoterapeutów i lekarzy , którzy oferują zabiegi kręgarskie. Wpływa to oczywiście na wzmacnianiu i utożsamianiu kręgarstwa z działaniami prowadzonymi przez terapeutów manualnych.

Ciekawe jest również to, że zabiegi kręgarskie oferują  kręgarze, którzy często tytułują się dyplomowanymi kręgarzami (ciekawe na jakiej podstawie?) . W Polsce ( a tym bardziej na świecie ) nie ma żadnej szkoły, czy instytucji która kształciłaby legalnie dyplomowanych kręgarzy. Istnieją zaś kursy i szkolenia z zakresu terapii manualnej stosowanej wg różnych metod. Część z nich posiada akredytacje polskich instytucji, np. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej itp. lub przez instytucje zagraniczne np. Międzynarodową Akademię Medycyny Ortopedycznej.

Jak to działa

Teoria chiropraktyki zakłada, że ulegające przemieszczeniom lub dysfunkcji kręgi mogą prowadzić do nieprawidłowych ruchów w obrębie kręgosłupa, co powoduje różne problemy zdrowotne, niekoniecznie związane bezpośrednio z dolegliwościami bólowymi w obrębie kręgosłupa.  Nie ma ludzi, którzy mają  idealny kręgosłup. Najmniejsza zmiana w ustawieniu kręgów względem siebie, najmniejsze skrzywienie, wzrost napięcia mięśni przykręgosłupowych po pewnym czasie skutkuje różnymi dolegliwościami bólowymi w okolicy przykręgosłupowej oraz w miejscach  odległych.
Pacjenci najczęściej zgłaszają się do kręgarza z bólem kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, zaś pomocy terapeuty szukają w sytuacjach bardziej skomplikowanych, niekoniecznie kojarzonych z kręgosłupem, np. z bólem w obrębie kończyn, bólem głowy czy w klatce piersiowej.

Chiropraktycy próbują zidentyfikować każdy nieprawidłowy ruch i naprawić go za pomocą różnych technik mobilizacji lub  manipulacji, którym poddają kręgosłup. Zabieg przeprowadza się na specjalnym stole  do terapii. Przedtem, aby rozluźnić mięśnie, często stosuje się nacieranie maściami lub olejkami, masaż czy ciepłą kąpiel. Kręgarz z reguły stosuje różnego rodzaju  ucisk tkanek.

Chiropraktyka pozwala wpływać na funkcjonowanie całych układów organizmu: pokarmowego, oddechowego lub krążenia. Leczy migrenę ,bóle i zawroty głowy , poprawia krążenie krwi w tkankach, poprawia funkcję oddechową oraz czynność układu pokarmowego.  Zabiegi chiropraktyczne  to bezpieczny sposób leczenia, pod warunkiem że trafimy w ręce osoby dobrze przygotowanej, wykwalifikowanej , mającej szeroką wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki . Potrzebna jest też umiejętność czytania zdjęć RTG, CT i MRI. Te nowoczesne badania obrazowe pozwalają ocenić te struktury anatomiczne, które nie są dostępne w badaniu manualnym . Dobry specjalista powinien posiadać też wiedzę z zakresu anatomii patologicznej   i umiejętność różnicowania różnych schorzeń o podobnych objawach. Należy więc poszukać wykwalifikowanego specjalisty.
Kręgarze dodatkowo stosują porady żywieniowe , polecają różnego rodzaju suplementy diety oraz zioła, stosują bioenergoterapię.

Kręgarz zwykle nie ma nic wspólnego z medycyną, jest często samoukiem, czerpiącym wiedzę i umiejętności od starszych osób trudniących się tym fachem. Kręgarstwo jest bardzo popularne np. na terenie obecnej Ukrainy. Na terenach położonych wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju można natknąć się na wiele osób mianujących się kręgarzami.

Udając się na terapię do takiej osoby należy pamiętać, że leczenie  jest wielką sztuką wymagającą intuicji, nadzwyczajnej wrażliwości i czułości palców w połączeniu z rozległą wiedzą przedmiotu i dobrym opanowaniem techniki wykonywania zabiegów chiropraktycznych (czy też  kręgarskich ). Przeprowadzanie zabiegów manualnych można powierzyć jedynie ludziom o rzetelnym, udokumentowanym i dużym doświadczeniu zawodowym w tej dziedzinie. Jeżeli warunki te są spełnione, wówczas pacjent ma szansę opuścić gabinet kręgarza uwolniony od prześladującego go bólu.