Leczenie bólu korzonków

Korzonki to potoczna nazwa pewnego zespołu objawów z towarzyszącym mu silnym odczuciem bólu. Często lekceważony, kojarzony z przemijającą dolegliwością powstałą na skutek tzw. ,,przewiania”.  Nomenklatura medyczna określa ten stan jako ostry zespół korzeniowy.

Za Korzonki – Ból Korzeniowy można uznać te przypadki, które wykazują neurologiczne objawy ubytkowe. Korzonki są przeważnie wywołane mechanicznym uciskiem i podrażnieniem, a nie jedynie czynnościowym zaburzeniem. Zawsze jest poważną komplikacją zaburzeń kręgopochodnych. Zatem jest chorobą o wiele poważniejszą niż bóle kręgosłupowe. Stanowi poważny problem leczniczy.

Wyróżnia się „Korzonki” :

  • zespoły korzeniowe kończyn dolnych,
  • zespoły korzeniowe kończyn górnych.

Są uszkodzeniem korzeni o specyficznym charakterze, z częstym uszkodzeniem jednego tylko korzenia, których przyczyną jest przepuklina krążka międzykręgowego.

Większość zespołów korzeniowych poprzedzona jest przez lumbago z często powtarzającymi się okresami remisji choroby. Czasami okres trwania choroby jest krótki, czasami zaś trwa wiele lat. Charakterystyczne bywa nagłe wystąpienie objawów choroby: po pewnym ruchu, po niewyrównanym wysiłku lub niewygodnej pozycji. Przy którymś z powtarzających się ataków w końcu odzywa się , najczęściej narastający stopniowo, niekiedy zas nagle promieniujący, ból korzeniowy. Miejscowe działanie zimna tzw. przeciąg wywołuje przykurcz mięśni i utajony stan zaburzenia kręgopochodnego w efekcie doprowadza do wyraźnego obrazu  klinicznego zespołu korzeniowego. Często chorzy wyolbrzymiają rolę przeziębienia i przeciągu.

Objawy ogólne Korzonków:

Niektóre objawy poszczególnych zespołów korzeniowych kończyn dolnych są wspólne. W przypadku ciężkiego zespołu chorobowego obserwuje się boczne skrzywienie kregosłupa  z wyraźnymi przykurczami przykręgosłupowymi i spłaszczeniem lordozy lędźwiowej. Jest to pozycja odruchowa, która pozwala na maksymalne rozszerzenie otworu międzykręgowego w miejscu uciśniętego korzenia. Wspólnym objawem jest tez dodatni objaw Lasegue`a.

Zespoły korzeniowe mogą występować z równoczesnym zablokowaniem w obrębie stawów kręgosłupa lędźwiowego, stawu krzyżowo-biodrowego i skręceniem miednicy, co znacznie komplikuje objawy choroby.

Zespół korzeniowy L4. – Korzonki L4

Występuje rzadziej niż pozostałe. Ból promieniuje do przedniej powierzchni uda, do kolana oraz do przedniej powierzchni goleni, kostki wewnętrznej i czasami do przyśrodkowej strony palucha. W odpowiednim segmencie skórnym występuje wówczas osłabienie czucia. Mogą wystąpić: osłabienie i zanik mięśnia czworogłowego uda oraz osłabienie odruchu rzepkowego. Dodatni odwrócony test Lasegue`a.

Zespół korzeniowy L5. – Korzonki L5

Charakteryzuje się promieniowaniem bólu po bocznej powierzchni uda i przednio-bocznej powierzchni goleni, promieniuje na grzbiet stopy i do palców 1-3. Występuje w tym rejonie osłabienie czucia. Wszystkie odruchy mogą być prawidłowe. Osłabieniu ulegają mięśnie; prostownik długi palucha i piszczelowy przedni, prostownik krótki palców – pacjent ma problem ze staniem na piętach. Uszkodzenie korzeniowe najczęściej doprowadza do ciężkich porażeń, mylonych niekiedy  z porażeniem nerwu strzałkowego.

Zespół korzeniowy S1. – Korzonki S1

Objawia się bólem promieniującym po tylno-bocznej powierzchni uda  i łydki do kostki bocznej i dalej  na bocznym brzegu stopy i do palca 4 i 5. Osłabione są mięśnie strzałkowy i trójgłowy łydki ( pacjent ma trudności w staniu na palcach ). Osłabiony odruch ze ścięgna Achillesa, osłabieniu ulegają tez mięśnie pośladkowe.

LECZENIE KORZONKÓW

Lezcenie Korzonków uzależnione jest od stwierdzanych zaburzeń czynnościowych, ich oceny oraz stadium choroby. W fazie ostrej Korzonków jeśli można stwierdzić zaburzenia czynnościowe należy postarać się o ich odblokowanie przez mobilizację poizometryczną relaksacją mięśni lub przez manipulację. Jeżeli manipulacja jest niemożliwa lub przeciwwskazana wykonać można infiltrację korzenia.  W ciężkich przypadkach z bardzo uciążliwymi bólami, zabieg ten stanowi pierwsza pomoc i szybko łagodzi najbardziej nieznośny ból.

Stosuje się też spoczynkowe ułożenie chorego w pozycji odbarczającej, dajacej ulgę, którą należy starannie wyszukać. Stosuje się uzupełniającą farmakoterapię oraz trakcję kręgosłupa.

W stanie podostrym i przewlekłym celem leczenia jest poprawa funkcji tj. przywrócenie prawidłowego ruchu poprzez ukierunkowaną, indywidualnie dobraną gimnastykę leczniczą, spacery i inne rodzaje aktywności, które nie prowokują bólu.

Gdy wszelkie środki leczenia zachowawczego zawodzą, są bezskuteczne  stosuje się leczenie operacyjne. W przypadku kiedy u pacjenta występują niedowłady neurochirurdzy muszą interweniować szybko, ponieważ grozi to nieodwracalnymi porażeniami.

Zapraszamy na pierwszą bezpłatną konsultację z Fizjoterapeutą – Kierownikiem Centrum Bólu Kręgosłupa – Fimedica