Guzki Schmorla – co to jest oraz jak je leczyć?

Co to są Guzki Schmorla ?

Guzki Schmorla określane jako przepuklina śródkostna. To patologiczne zmiany degeneracyjne, polegające  na wpukleniu się krążka międzykręgowego na ścianę przylegającego dysku. Występują najczęściej w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa.

Guzki Schmorla – przyczyny

Ich  przyczyna i mechanizm powstawania nie zostały do końca wyjaśnione, jednak w literaturze można znaleźć hipotezy na ten temat. Podaje się między innymi, że ich tworzenie związane jest ze zmianami zwyrodnieniowymi czy też przewlekłymi przeciążeniami kręgosłupa. Zazwyczaj nie dają one żadnych dolegliwości bólowych i w takich przypadkach nie wymagają leczenia. Do osłabienia trzonu kręgowego może prowadzić również osteoporoza i wtedy także dochodzi do pojawienia się gózków Schmorla.

Guzki Schmorla – objawy

Guzki te mogą być małe i ograniczone bądź duże i rozlane, wtedy noszą nazwę krążków balonowych. Guzki Schmorla  mogą objawiać się dolegliwościami bólowymi, jeśli są wynikiem jakiegoś urazu na przykład powstałego w wyniku uprawiania sportu. Umiejscawiają się wtedy w przedniej części płytek końcowych.

Guzki Schmorla

Drugą grupą są guzki położone centralnie, które spotyka się w przebiegu choroby Scheuermanna zwanej  kifozą młodzieńczą (choroba  polega na deformacji kręgosłupa).

W badaniach mrt są bardzo często opisywane bo aż u 40-70 procent pacjentów i mają postać zagłębienia w trzonie przyległego kręgu. Powstały dołek często ma pofałdowane ściany, wypełniony jest fragmentem chrząstki i krążka międzykręgowego.

Guzki Schmorla – leczenie

Uważa się, że czasami guzki mogą być przyczyną bólu kręgosłupa ale, ze względu na towarzyszące  zwyrodnienie dysku, często nie udaje się jednoznacznie wskazać ich jako bezpośredniej przyczyny.Do tej pory nie ma konkretnych wytycznych leczenia guzków Schmorla. Dużą przeszkodą w leczeniu jest brak sprecyzowanej  metody diagnostycznej wskazującej, które gózki są przyczyną bólu. Przy obecnym stanie wiedzy najczęściej stosuje się  leczenie jak w  rutynowym postępowaniu z  nieswoistym  bólem kręgosłupa: niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz fizjoterapie. W razie konieczności stosuje się stabilizację kręgosłupa, niektórzy autorzy proponują stosowanie wertebroplastyki (zabieg polegający na wstrzyknięciu „cementu kostnego” do trzonu kręgu). Dotychczasowe badania nie wykazały skuteczności żadnej z tych metod w leczeniu bolesnych guzków Schmorla. Profilaktycznie najczęściej zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną, która pozwoli jak najdłużej zachować kręgosłup w odpowiednim stanie i z pewnością zmniejszy ryzyko wystąpienia  guzków , szczególnie w postaci, która wiąże się z dotkliwym bólem. U osób, u których występują guzki Schmorla, a które intensywnie trenują, zalecana jest zaprzestanie treningów bądź zmniejszenie ich intensywności, aby zmiany się nie pogłębiały i nie skutkowały jeszcze większym bólem. Powinno się także korzystać z dostępnych form aktywności fizycznej, które wzmocnią odpowiednie mięśnie. W takim wypadku zalecana jest także rehabilitacja, która pozwoli z czasem wrócić do uprawiania sportu.