Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

Gliolan (5-ALA)

Gliolan (5-ALA) jest stosowany przy operacjach pacjentów z
podejrzeniem guza mózgu pochodzenia glejowego. Gliolan stosowany
jest celem poprawy śródoperacyjnej identyfikacji i wizualizacji guza.
Umożliwia to neurochirurgowi łatwiejsze rozróżnienie pomiędzy
prawidłową tkanką, a tkanką glejaka. Zgodnie z badaniami naukowymi
stosowanie Gliolanu przekłada się korzystnie na zakres wykonanej
resekcji guza, a tym samym na rokowanie, długość przeżycia
pacjentów. Ze względu na korzystne wyniki badań naukowych
dotyczące korzyści płynących z lepszego zakresu resekcji guza mózgu
Gliolan to jedyny produkt zaakceptowany przez FDA (Amerykańską
Agencja Żywności i Leków) do śródoperacyjnego stosowania w
przypadku chorych operowanych z powodu podejrzenia glejaka.


W jaki sposób i dlaczego stosowany jest Gliolan?


W dniu operacji Pacjent wypija rozpuszczony lek w formie napoju. Po
wchłonięciu się Gliolanu z przewodu pokarmowego jest on kumulowany
przez tkanki guza mózgu i w nich przekształcany w substancje
fluorescencyjne. Do wizualizacji tak zabarwionych komórek glejaka
stosuje się specjalnie zmodyfikowany operacyjny mikroskop
neurochirurgiczny. Mikroskop musi być wyposażony w niebieskie źródło
światła co powoduje, że Gliolan zawarty w glejaku nadaje mu kolor
różowy, podczas gdy normalne tkanki mózgu pozostają niezmienione.


Czy Gliolan jest stosowany we wszystkich rodzajach guzów mózgu?


Gliolan jest używany u dorosłych pacjentów z podejrzeniem guza mózgu
pochodzenia glejowego, szczególnie takiego który ulega wzmocnieniu
kontrastowemu w wykonanych przedoperacyjnych badaniach
obrazowych.


Jakie są zalety stosowania Gliolan?


Bez stosowania Gliolan (5-ALA) neurochirurg w świetle „zwykłego”
mikroskopu może ocenić margines między tkanką mózgu, a tkanką
glejaka jedynie opierając się na wyglądzie guza w białym świetle
mikroskopu operacyjnego, co niejednokrotnie jest bardzo trudne.
Dodatkowo z badań naukowych wiadomo, że komórki glejaka znajdują
się poza obszarem, który widoczny jest w badaniu Rezonansu
Magnetycznego i tym samym pozostaje poza możliwościami
identyfikacji przez neurochirurga. Zastosowanie Gliolanu pomaga
chirurgowi w wyraźnym zidentyfikowaniu tkanki nowotworowej podczas
operacji i tym samym na dokładniejszą resekcję. W badaniach
klinicznych wykazano, że zastosowanie Gliolan (5-ALA) zwiększa
odsetek pacjentów, u których w kontrolnych badaniach obrazowych
potwierdzono radykalną resekcję guza, w porównaniu ze standardową
procedurą chirurgiczną. Dodatkowo zakres resekcji jest większy niżeli
wskazywałby na to wyniki badania Rezonansu Magnetycznego. Przy
zastosowaniu Gliolanu widoczne są również te komórki glejaka, które
nie są widoczne w badaniu Rezonansu Magnetycznego.


Dlaczego ważna jest próba uzyskania maksymalnej resekcji podczas operacji guza mózgu?


Najczęstszą postacią pierwotnego guza mózgu jest glejak
wielopostaciowy (HGG, GBM). Standardowa terapia dla tych guzów
mózgu obejmuje zabieg chirurgiczny, radioterapię i chemioterapię.
Pożądaną strategią rozpoczynającą leczenie jest maksymalnie
bezpieczne usunięcie guza mózgu. Leczenie chirurgiczne jest podstawą,
a również bardzo rzadko może być jedynym rodzajem leczenia w
przypadku łagodnych glejaków (LGG). W tym przypadku, zakres resekcji
również ma największe znaczenie. Czym mniejsza, o ile w ogóle jest
widoczna pozostała objętość glejaka w kontrolnych badaniach
obrazowych, tym terapia uzupełniająca jest skuteczniejsza.

DR N. MED. TOMASZ DZIEDZIC

Zamknij menu