Pilates – zdrowy kręgosłup – stretching

Pilates to system ćwiczeń zapobiegający urazom kręgosłupa. Podstawą ćwiczeń jest świadomość ciała, koncentracja, skupienie na oddechu oraz wykonywanie ruchu według odpowiedniego wzorca. Wzmacniają przede wszystkim wewnętrzne mięśnie stabilizujące kręgosłup, poprawiają propriorecepcję, równowagę oraz redukują stres. Ćwiczenia Pilates wykonywane są w pełnym zrozumieniu, dzięki czemu po odpowiedniej modyfikacji są bezpieczne dla wszystkich osób mających dolegliwości związane z kręgosłupem.

kregoslup

Zdrowy kręgosłup

Zajęcia charakteryzują się łagodnym charakterem, dzięki czemu odpowiednie są dla wszystkich osób w każdym wieku. Redukują bóle kręgosłupa, obniżają wzmożone napięcie mięśniowe oraz wzmacniają mięśnie przykręgosłupowe. Ćwiczenia te z pewnością poprawią postawę ciała, a tym samym wygląd całej sylwetki.

stre

Stretching

Jest to zestaw ćwiczeń mających na celu rozciągnięcie mięśni, a tym samym ich uelastycznienie. Istotne w tych ćwiczeniach jest bezpieczeństwo oraz prawidłowy oddech, który jest niezbędny do prawidłowego rozciągnięcia mięśni. Każde ćwiczenie składa się z trzech głównych faz: napięciu mięśnia, rozluźnieniu oraz rozciągnięciu.

ZAJĘCIA GRUPOWE  – max 6 osób – odbywają się w poniedziałek i czwartek

  • Godz. 17.15 – PILATES
  • Godz. 18.00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP
  • Godz. 18.45 – STRETCHING

CENA PROMOCYJNA – 240 zł karnet miesięczny ( patrz regulamin zajęć)

— 40 zł jednorazowe pierwsze wejście na zajęcia

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – 100 zł/ 45 min.

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH w FIMEDICA

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady  uczestnictwa w

zajęciach grupowych.

2. Każdy uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania  niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnikiem zajęć grupowych może zostać każdy po wcześniejszym wykupieniu miesięcznego karnetu na zajęcia ( 8 zajęć w miesiącu).

4. Nie zwracamy pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

3. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo odmówić udziału w  zajęciach osobom spóźnionym.

4. Wejście na salę ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszej zmianie obuwia  na czyste obuwie sportowe, odpowiednie do rodzaju zajęć .

5. Przybory do ćwiczeń (maty, ciężarki, piłki itp.) uczestnik zajęć po zakończonym ćwiczeniu zobowiązany jest do odłożenia w specjalnie wyznaczone na nie miejsce.

6. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do:

a) poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć o ewentualnych chorobach lub  dolegliwościach zdrowotnych,

b) bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez instruktora podczas zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu,

c) używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na macie,

d) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć.

7. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.