Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

Fizjoterapia Warszawa

Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem rehabilitacji. Ma na celu przyspieszenie powrotu do zdrowia osób, u których na skutek różnych sytuacji losowych, wystąpiły różnego rodzaju schorzenia i urazy. Powrót do dawnej sprawności i samodzielne funkcjonowanie znacząco zwiększa komfort życiowy chorującego. Dlatego wszystkich, którzy cierpią na wszelkie urazy, powodujące pogorszenie się zdolności ruchowych i funkcjonalnych, zapraszamy do Centrum Ortopedii i Rehabilitacji FIMEDICA w Warszawie.

Fizjoterapia Warszawa w Centrum Ortopedii i Rehabilitacji FIMEDICA

W naszym Centrum oferujemy kompleksowe leczenie pacjentów cierpiących na zanik lub zmniejszenie zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Fizjoterapia to nauka, która traktuje o leczeniu takimi środkami naturalnymi, które oparte są na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka. Wśród nich znajduje się:

Fizjoterapia Warszawa
 • ruch, 
 • bodźce termiczne, 
 • bodźce kinetyczne, 
 • bodźce mechaniczne, 
 • bodźce elektryczne, 
 • bodźce świetlne,
 • bodźce chemiczne,
Światowa Konfederacja Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) zgodnie oświadcza, że usługi z zakresu fizjoterapii może świadczyć tylko wykształcona w tym kierunku osoba. Ewentualnie dopuszcza się, że nadzoruje ona innych pretendujących do tego miana. W FIMEDICA zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy z sukcesem przeprowadzają terapię u swoich pacjentów. Każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest indywidualne podejście. Ponieważ nie ma dwóch takich samych organizmów, nie będzie identycznych urazów, ani schorzeń. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby pacjentów różnią się, więc nasi specjaliści są kompetentni w obszarze przeprowadzania badań, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania i w końcu przeprowadzenia powtórnej oceny stanu zdrowotnego pacjenta. Wierzymy, że szczegółowe podejście do choroby pozwoli ją szybciej zwalczyć.

Wskazania do odbycia wizyty u fizjoterapeuty

Fizjoterapia opiera się na zabiegach wykorzystujących różne zjawiska fizyczne. To właśnie one wywierają wpływ na organizm człowieka i wywołują reakcje, które zbawiennie wpływają na stan chorego. Ogólnymi przesłankami do odbycia fizjoterapii są dolegliwości układu ruchu lub układu nerwowego. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj leczenia jest nie tylko stosowany, jako jedyna forma terapii, ale także jako uzupełnienie innych metod dążących do poprawy zdrowia. Jeśli chodzi o szczegółowe wskazania do fizjoterapii, to wyróżniamy:

 • urazy czaszkowo-mózgowe lub wielonarządowe,
 • złamania kości lub uszkodzenia stawów,
 • osteoporoza lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 • schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma.
 • ból kręgosłupa lub stawów obwodowych,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub mukowiscydoza,
 • zespół cieśni kanału nadgarstka, zakleszczające zapalenie ścięgna
 • uraz rdzenia kręgowego,
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • dystrofia mięśni,
 • zespół Costena,
 • uszkodzone dno miednicy,
 • obrzęk limfatyczny,
 • dziecięce porażenie mózgowe,

Jakie są rodzaje terapii fizjoterapeutycznych?

W fizjoterapii wyróżniamy wiele metod leczenia, ale o wyborze konkretnej powinien zadecydować specjalista. W FIMEDICA przykładamy szczególną uwagę do przeprowadzenia dokładnego wywiadu zdrowotnego, zanim wybierzemy rodzaj terapii. Po zebraniu informacji przechodzimy do etapu ewentualnych testów czy badań i w końcu diagnozy, a także wyboru metody leczenia. Do grupy zabiegów fizjoterapeutycznych zaliczamy:
 • masaż leczniczy – jego rodzaj dobierany jest indywidualnie do stanu i rodzaju schorzenia pacjenta,
 • kinezyterapię – to terapia ruchowa,
 • hydroterapię – czyli leczenie wodą, może występować w postaci kąpieli, natrysków, okładów, łaźni,
 • termoterapię – polega na schładzaniu lub rozgrzewaniu organizmu,
 • klimatoterapię – korzystanie z dobroci wynikających z przebywania w konkretnym środowisku i klimacie,
 • balneoterapię – wykorzystuje naturalne surowce, do najpopularniejszych zalicza się kąpiele, a także inhalacje,
 • naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, widzialnym, ultrafioletowym,
 • elektroterapię – podstawą tej terapii jest prąd stały i impulsowy,
 • magnetoterapię – bazują na wytworzonym polu magnetycznym,
 • aerozoloterapię – wprowadzanie aerozolu, jako substancji leczniczej do układu oddechowego,
 • ultrasonoterapię – leczenie ultradźwiękami,
 • terapię manualną – uciskanie bolących miejsc.
Zamknij menu