Aby umówić wizytę, zadzwoń! 665 666 728 (22) 622 19 38

Fizjoterapia Warszawa

Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem rehabilitacji. Ma na celu przyspieszenie powrotu do zdrowia osób, u których na skutek różnych sytuacji losowych, wystąpiły różnego rodzaju schorzenia i urazy. Powrót do dawnej sprawności i samodzielne funkcjonowanie znacząco zwiększa komfort życiowy chorującego. Dlatego wszystkich, którzy cierpią na wszelkie urazy, powodujące pogorszenie się zdolności ruchowych i funkcjonalnych, zapraszamy do Centrum Ortopedii i Rehabilitacji FIMEDICA w Warszawie.

Fizjoterapia Warszawa w Centrum Ortopedii i Rehabilitacji FIMEDICA

W naszym Centrum oferujemy kompleksowe leczenie pacjentów cierpiących na zanik lub zmniejszenie zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Fizjoterapia to nauka, która traktuje o leczeniu takimi środkami naturalnymi, które oparte są na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka. Wśród nich znajduje się:

Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
 • ruch, 
 • bodźce termiczne, 
 • bodźce kinetyczne, 
 • bodźce mechaniczne, 
 • bodźce elektryczne, 
 • bodźce świetlne,
 • bodźce chemiczne,
Światowa Konfederacja Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) zgodnie oświadcza, że usługi z zakresu fizjoterapii może świadczyć tylko wykształcona w tym kierunku osoba. Ewentualnie dopuszcza się, że nadzoruje ona innych pretendujących do tego miana. W FIMEDICA zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy z sukcesem przeprowadzają terapię u swoich pacjentów. Każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest indywidualne podejście. Ponieważ nie ma dwóch takich samych organizmów, nie będzie identycznych urazów, ani schorzeń. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby pacjentów różnią się, więc nasi specjaliści są kompetentni w obszarze przeprowadzania badań, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania i w końcu przeprowadzenia powtórnej oceny stanu zdrowotnego pacjenta. Wierzymy, że szczegółowe podejście do choroby pozwoli ją szybciej zwalczyć.

Wskazania do odbycia wizyty u fizjoterapeuty

Fizjoterapia opiera się na zabiegach wykorzystujących różne zjawiska fizyczne. To właśnie one wywierają wpływ na organizm człowieka i wywołują reakcje, które zbawiennie wpływają na stan chorego. Ogólnymi przesłankami do odbycia fizjoterapii są dolegliwości układu ruchu lub układu nerwowego. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj leczenia jest nie tylko stosowany, jako jedyna forma terapii, ale także jako uzupełnienie innych metod dążących do poprawy zdrowia. Jeśli chodzi o szczegółowe wskazania do fizjoterapii, to wyróżniamy:

 • urazy czaszkowo-mózgowe lub wielonarządowe,
 • złamania kości lub uszkodzenia stawów,
 • osteoporoza lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 • schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma.
 • ból kręgosłupa lub stawów obwodowych,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub mukowiscydoza,
 • zespół cieśni kanału nadgarstka, zakleszczające zapalenie ścięgna
 • uraz rdzenia kręgowego,
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • dystrofia mięśni,
 • zespół Costena,
 • uszkodzone dno miednicy,
 • obrzęk limfatyczny,
 • dziecięce porażenie mózgowe,

Jakie są rodzaje terapii fizjoterapeutycznych?

W fizjoterapii wyróżniamy wiele metod leczenia, ale o wyborze konkretnej powinien zadecydować specjalista. W FIMEDICA przykładamy szczególną uwagę do przeprowadzenia dokładnego wywiadu zdrowotnego, zanim wybierzemy rodzaj terapii. Po zebraniu informacji przechodzimy do etapu ewentualnych testów czy badań i w końcu diagnozy, a także wyboru metody leczenia. Do grupy zabiegów fizjoterapeutycznych zaliczamy:
 • masaż leczniczy – jego rodzaj dobierany jest indywidualnie do stanu i rodzaju schorzenia pacjenta,
 • kinezyterapię – to terapia ruchowa,
 • hydroterapię – czyli leczenie wodą, może występować w postaci kąpieli, natrysków, okładów, łaźni,
 • termoterapię – polega na schładzaniu lub rozgrzewaniu organizmu,
 • klimatoterapię – korzystanie z dobroci wynikających z przebywania w konkretnym środowisku i klimacie,
 • balneoterapię – wykorzystuje naturalne surowce, do najpopularniejszych zalicza się kąpiele, a także inhalacje,
 • naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, widzialnym, ultrafioletowym,
 • elektroterapię – podstawą tej terapii jest prąd stały i impulsowy,
 • magnetoterapię – bazują na wytworzonym polu magnetycznym,
 • aerozoloterapię – wprowadzanie aerozolu, jako substancji leczniczej do układu oddechowego,
 • ultrasonoterapię – leczenie ultradźwiękami,
 • terapię manualną – uciskanie bolących miejsc.

Fizjoterapia Warszawa

Fizjoterapia to ceniona forma leczenia schorzeń układu mięśniowego, nerwowego, oddechowego i układu krążenia. Może być stosowana, jako dodatkowa lub samodzielna forma terapii. Kiedyś fizjoterapia nazywana była także rehabilitacją, chorych kierowali na nią lekarze specjaliści. Jednakże dziś sytuacja się zmieniła. Otóż fizjoterapia Warszawa jest dostępna dla każdego, więc nie trzeba skierowania od na przykład ortopedy, aby udać się do fizjoterapeuty. Jeśli szukasz specjalisty, który pomoże Ci wrócić do zdrowia, to dobrze trafiłeś. Fizjoterapia Warszawa jest jedną usług, które świadczymy w naszym centrum.

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to forma leczenia, która wykorzystuje zjawiska fizyczne i różnego rodzaju bodźce, oddziałujące na organizm człowieka. Takie działania mają na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Najczęściej stosowana jest, jako samodzielna forma leczenia lub jako dodatkowa przy stosowanej farmakologii czy leczeniu operacyjnym. Warto zaznaczyć, że fizjoterapia Warszawa powinna być wykonywana tylko przez specjalistów, czyli fizjoterapeutów. Takie wskazania mają zapobiec sytuacjom, w których niedoświadczone osoby będą świadczyły usługi fizjoterapii, które nie poprawią, ale pogorszą stan pacjenta. W Fimedica terapię prowadzą doświadczeni fizjoterapeuci, którzy mogą się pochwalić wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim praktyczną. To, czy fizjoterapia Warszawa przyniesie oczekiwane skutki, zależy od rodzaju wybranej terapii i sposobu jej wykonania, dlatego doświadczenie i praktyka są w tym zawodzie wyjątkowo ważne. Co więcej, to właśnie certyfikowany fizjoterapeta ma kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy, przeprowadzania leczenia, ale także prognozowania i oceny skutków leczenia. Tylko jeśli te etapy zostaną odpowiednio przeprowadzone, fizjoterapia Warszawa będzie mogła przyczynić się do likwidacji czy złagodzenia stanów chorobowych i ich następstw, a także zapobieganiem i przywracaniem sprawności człowieka.

Jakie metody fizjoterapeutyczne są najczęściej stosowane?

Fizjoterapia Warszawa zaczyna się od oceny stanu zdrowia pacjenta i dobrania odpowiedniej metody terapeutycznej. Do najpopularniejszych zalicza się:

 • Terapia manualna – uciskanie bolących miejsc, które przeprowadzane jest w przemyślany i konkretny sposób, mobilizacje i manipulacje.
 • Masaże lecznicze – do najpopularniejszych należą masaże podwodne, wibracyjne czy na przykład masaże klasyczne. To, który konkretnie zostanie wybrany, zależy od rodzaju schorzeń pacjenta. 
 • Kinezyterapia – to inaczej leczenie ruchem, które polega na wykonywaniu ćwiczeń usprawniających, mających charakter wzmacniający, rozciągający i rozluźniający.
 • Hydroterapia – czyli leczenie wodą, w którego ramach można stosować na przykład kąpiele, natryski, okłady, okłady, polewanie, a nawet łaźnie.
 • Termoterapia – wykorzystuje przepływ energii cieplnej, która może rozgrzewać lub schładzać organizm człowieka.
 • Klimatoterapia – polega na wykorzystaniu leczniczych właściwości środowiska naturalnego. Przykładem takich terapii są kąpiele morskie, słoneczne czy wdychanie jodu.
 • Balneoterapia – to zabiegi, które wykorzystują naturalne surowce lecznicze, mogą to być na przykład inhalacje lub płukanie jam ciała.
 • Światłolecznictwo – to inaczej naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, widzialnym lub ultrafioletowym.
 • Elektroterapia – terapia wykorzystująca prąd stały lub impulsowy.
 • Magnetoterapia – wykorzystuje działanie pola magnetycznego.
 • Ultrasonoterapia – to inaczej leczenie ultradźwiękami.
 • Aerozoloterapia – zakłada wprowadzenie do układu oddechowego człowieka substancji leczniczych w postaci aerozolu.

Większość tych zabiegów jest wykonywana w Fimedica, pozostałe można łatwo znaleźć w innych klinikach. Do przeprowadzenia wyżej wymienionych metod fizjoterapii używa się różne rodzaje energii, ale także różne rodzaje surowców. Na przykład w hydroterapii, aerozoloterapii czy balneoterapii stosuje się to, co występuje w naturalnym środowisku, czyli mogą to być gazy lecznicze, solanki, a nawet wody mineralne. Po tym, jak diagnoza zostanie postawiona, każdy fizjoterapeuta ocenia stan i kondycję zdrowotną pacjenta, aby jak najlepiej dobrać metody leczenia. W Fimedica przykładamy szczególną uwagę do tego, aby przeprowadzane przez nas terapie zakończyły się sukcesem i faktycznie poprawiły stan zdrowia naszych podopiecznych. Zależy nam na tym, tak samo, jak odwiedzających nas osób. Aby było to możliwe, wykorzystujemy zdobytą w trakcie lat pracy wiedzę, a do tego bazujemy na najlepszych sprzętach i akcesoriach wykorzystywanych w trakcie terapii.

W jakich stanach chorobowych może być pomocna fizjoterapia Warszawa?

Jeśli zastanawiasz się, czy fizjoterapia jest odpowiedzią na Twoje problemy zdrowotne, skonsultuj się z nami.

Fizjoterapia Warszawa ma szereg pozytywnych aspektów. Jeśli szukasz źródła złego samopoczucia lub nieznanego bólu, odwiedź nas, a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci zdiagnozować Twój stan. Fizjoterapia jest nieocenioną formą leczenia, która jest stosowana od wielu lat, dlatego nie wahaj się, umów wizytę z naszym fizjoterapeutą i spraw sobie komfortowe życie.

Zamknij menu