Dysplazja biodra u dzieci

Dysplazja, czyli nieprawidłowo wykształcony staw biodrowy jest jednym z najczęściej wykrywanych zaburzeń u dzieci. Występuj u około 5% niemowląt.

Niedorozwój dotyczy panewki stawu biodrowego

– jest ona płaska, stroma, w mniejszym stopniu pokrywa głowę kości biodrowej. Nieleczona dysplazja biodrowa może prowadzić do zwichnięcia stawu biodrowego.

Szybka diagnoza i przeprowadzone poprawne leczenie decyduje o wyleczeniu małego człowieka. Każdy noworodek powinien być przebadany przez doświadczonego lekarza ortopedę. Pierwsze badanie powinno odbyć się pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia dziecka. Lekarz sprawdzając ruchomość w stawach może wcześnie wykryć objawy mogące wskazywać na dysplazję stawów. Bada czy ruchy w stawach zachodzą symetrycznie, czy stawy są stabilne, czy podczas ruchu nie występuje objaw „klikania”. Ogląda symetryczność fałd pośladkowych oraz sprawdza czy oba uda mają jednakową długość.

Uzupełnieniem badania ortopedycznego jest USG. Jest to badanie nieinwazyjne, pozwalające ocenić budowę stawów biodrowych.

Brak rozpoznania problemu i zbyt późne podjęcie leczenia powoduje utykanie (przy dysplazji jednostronnej) lub chód „kaczkowaty” (przy dysplazji obustronnej). Stwarza też tendencję do decentralizacji, podwichnięcia lub zwichnięcia głowy kości udowej.

W późniejszym czasie, na skutek nieprawidłowego przenoszenia obciążeń, zachodzą procesy niszczenia powierzchni stawowych i rozwija się choroba zwyrodnieniowa tzw. coxarthroza.

Leczenie dysplazji jest uzależnione od wieku dziecka w jakim rozpoznano chorobę oraz wielkości zmian w stawie.

W leczeniu zachowawczym stosuje się tzw. pieluchowanie. Polega na odpowiednim zakładaniu pieluchy – tak by nóżki dziecka były zgięte i odwiedzione w stawach biodrowych. Pozycja ta pozwala na centralne ustawienie głowy kości udowej wobec panewki i długotrwałe utrzymanie w tej pozycji. Sytuacja ta sprzyja prawidłowemu rozwojowi i formowaniu się obu powierzchni stawowych.

Czasami lekarze zalecają stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci szyny Koszli, rozwórki Frejki itp. Aparaty zdejmowane są tylko do kąpieli i podczas przewijania.

W przypadkach zwichnięcia biodra stosowane bywa manualne nastawianie stawu w znieczuleniu ogólnym i pod kontrolą RTG. Efekt tego zabiegu zostaje utrwalony opatrunkiem gipsowym. Po zdjęciu gipsu stosowana jest kinezyterapia.

W sytuacji, gdy leczenie zachowawcze nie przyniosło efektu oraz gdy dysplazja została rozpoznana zbyt późno stosuje się leczenie operacyjne. Rodzaj oraz metody zabiegu zależą od wieku dziecka oraz rodzaju patologii

W przychodni FIMEDICA badaniem stawów biodrowych u dzieci zajmuje się ortopeda dr Paweł Gidziński.

Zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z wizyty w miłym, przyjaznym rodzicom i dziecku gabinecie.