Dna moczanowa

Dna moczanowa (artretyzm, skaza moczanowa) – przewlekła choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego powstającego z puryn. Zasadniczo przypadki dny dzieli się na dnę pierwotną oraz wtórną. Zazwyczaj pierwszym objawem jest ostry atak dny. Jest to ostry ból jednego, rzadziej kilku stawów, powiązany z ogólnoustrojowymi objawami zapalnymi. Atak zazwyczaj pojawia się nad ranem, często po sutym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu. Nieleczony ustępuje samoistnie po około 3 tygodniach.

Nieleczona dna prowadzi do dny przewlekłej.  Pojawiają się wówczas:

  • guzki dnawe będące złogami kwasu moczowego w tkankach miękkich. Ich naturalną drogą ewakuacji jest przebijanie się na zewnątrz.
  • charakterystyczne ubytki kostne
  • objawy ze strony układu moczowego, przede wszystkim kamica moczanowa, rzadziej nefropatia.

Potwierdzeniem dny jest wykrycie kryształów kwasu moczowego w płynie stawowym, lub materiale pobranym z guzków w tkankach miękkich. W przypadkach wątpliwych rozstrzygająca jest próba biologiczna kolchicyną, która jest swoistym lekiem w ostrym napadzie dny.

Choroba występuje zdecydowanie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zazwyczaj są to osoby około 40. roku życia, dobrze odżywione i zbudowane. Występuje ona w związku z niezdrowym stylem życia towarzysząc zespołowi metabolicznemu X oraz innym chorobom cywilizacyjnym.