Dietetyk Warszawa

Dietetyka zajmuje się wpływem żywienia na stan naszego zdrowia, uczy zdrowych nawyków żywieniowych oraz innych zachowań przekładających się na zmianę tych nawyków.

Jak przebiega wizyta u dietetyka?

Podczas pierwszej wizyty dietetyk przeprowadza:
– wywiad zdrowotny – pomocne będą aktualne badania laboratoryjne, zalecenia lekarskie oraz lista przyjmowanych leków i suplementów diety,
– ocenę aktualnego sposobu żywienia – na podstawie dokładnego wywiadu żywieniowego oraz analizy dzienniczka, który należy prowadzić przed wizytą,
– podstawowe pomiary antropometryczne.

Rehabilitacja kręgosłupa w ciąży i po porodzie Klinika Fimedica Warszawa

Dietetyk zwróci uwagę na zagrożenia jakie wynikają z nieprawidłowego sposobu żywienia. Wskaże błędy żywieniowe oraz powie jak je wyeliminować. Zaproponuje takie zmiany w dotychczasowym sposobie żywienia, które zostaną zaakceptowane przez pacjenta, a także przekaże zalecenia żywieniowe, indywidualnie dostosowane do stanu zdrowia, które umożliwią wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych już po pierwszej wizycie.

Pierwsza wizyta trwa ok.45- 60 minut

Istnieje także możliwość otrzymania indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), uwzględniającego zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia oraz styl życia pacjenta.

Na wizytach kontrolnych, dietetyk:

– odpowie na pytania i wyjaśni wszelkie wątpliwości,
– oceni postępy wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych (pomocne będzie prowadzenie dzienniczka żywieniowego),
– wprowadzi ewentualne modyfikacje zaleceń, tak aby jak najbardziej ułatwić zmianę sposobu żywienia,
– udzieli wsparcia i dalszej motywacji.

Wizyta kontrolna trwa ok. 30 min.

Close Menu