Czym zajmuje się neurolog?

Neurolog to lekarz specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domenami zarówno neurologa jak i psychiatry. Różnica polega na tym, że neurologia skupia się na schorzeniach, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy natomiast psychiatria zajmuje się chorobami, gdzie podłożem są biochemiczne zaburzenia funkcjonowania mózgu jako całości.

Do najczęściej występujących chorób neurologicznych możemy zaliczyć:

 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Migreny
 • Neuropatie, polineuropatie
 • Neuralgie
 • Zespoły otępienny- np. choroba Alzheimera
 • Choroba Parkinsona
 • Miopatie
 • Padaczka
 • Zaburzenia równowagi, zawroty głowy
 • Dystonie
 • Choroby rdzenia kręgowego
 • Zakażenia układu nerwowego np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,zapalenie mózgu
 • Guzy (oponiaki,glejaki)
 • Miopatie
 • Stwardnienie rozsiane (choroby demielinizacyjne)
 • Udary mózgu
 • Pląsawice Huntingtona
 • Wodogłowie
 • Encefalopatie
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba