Badania preluksacyjne bioderek

Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych, czyli rozwojowe zaburzenie w kształtowaniu i rozwoju biodra dziecięcego, występuje w Polsce u około 6% populacji noworodków, najczęściej dotyczy dziewczynek i trzykrotnie częściej obejmuje lewy staw biodrowy. Jest to najczęściej występująca wada rozwojowa  narządu ruchu występująca u  noworodków.

Może powstać w okresie  wewnątrzmacicznym, okołoporodowym,  noworodkowym, niemowlęcym i  we wczesnym dzieciństwie.

Wczesne rozpoznanie dysplazji jest najważniejsze dla  dalszego leczenia oraz rokowania.

O rozpoznaniu decyduje badanie kliniczne i badanie USG w pierwszych dniach życia.

Jakie są czynniki ryzyka?

Do czynników ryzyka należy nieprawidłowe ułożenie płodu- asymetria ustawienia kończyn w życiu płodowym , duża masa płodu, ułożenie miednicowe podczas porodu , pierwsza ciąża,  krępowanie nóżek powijakami w okresie poporodowym, nieprawidłowe noszenie dziecka oraz zbyt wczesne rozpoczęcie chodu.

Co możemy zaobserwować u dziecka?

  • asymetrię fałdów pośladkowych i udowych,
  • ograniczenie ruchu odwodzenia i skrócenie kończyny
  • przeskakiwanie w stawie biodrowym
  • wyczuwalne przesunięcie głowy kości udowej poza panewkę stawu oraz wyczuwalny jej powrót do panewki

Jak możemy zapobiegać?

  • dziecko powinno jak najczęściej przebywać na brzuszku tzw. pozycji „żabki”
  • odpowiednie noszenie dziecka na sobie- koniecznie przodem do rodzica, wtedy staw biodrowy znajduje się w prawidłowej pozycji umożliwiającej odpowiedni jego rozwój.
  • przez pierwsze tygodnie życia dziecka można stosować szerokie pieluchowanie.

Wczesne rozpoczęcie leczenia od 1-3 miesiąca życia do ukończenia 1 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia chodzenia daje szansę na normalizację rozwoju stawu biodrowego

Późne rozpoznanie wad rozwojowych czyli po ukończeniu 1 roku życia  wymaga najczęściej leczenia operacyjnego, które nie zawsze daje pożądane rezultaty.

Następstwem nieleczonej dysplazji jest rozwój wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego  w późniejszym wieku powodujące ograniczenie wydolności fizycznej i pogorszenie jakości życia

Diagnostyka USG

Wczesne rozpoznanie dysplazji jest najważniejsze dla dalszego leczenia dziecka. Noworodek powinien zostać zbadany przez ortopedę lub neonatologa, który badając może wcześnie wykryć objawy wskazujące na niedorozwój stawów biodrowych. W badaniu klinicznym lekarz ocenia  odwiedzenie stawów biodrowych oraz ich stabilność (objaw Barlowa i Ortolani’ego).Także sprawdza czy  ruch jest symetryczny i równomierny. Czy przy tym  ruchu  głowa kości udowej nie wyskakuje ze stawu, słychać wtedy charakterystyczny dźwięk-„klik”, oznacza to, że staw jest niestabilny. Bada także czy fałdy pośladkowe są symetryczne i czy oba udasa jednakowej długości. Niesymetryczność fałdów nie świadczy jeszcze o dysplazji, natomiast nierówna długość ud to już objaw niepokojący, który może wskazywać na jej występowanie.

Obecnie podstawą profilaktyki  i dalszego monitorowania postępów leczenia są badania ultrasonograficzne stawów biodrowych, które pomagają wykryć zmiany niewystępujące w badaniu lekarskim. Jest  to metoda  bezpieczna stosuję się ją  u dzieci do 6 miesiąca życia. Wykazuje ona przewagę nad badaniem rentgenowskim ze względu na to, że staw biodrowy noworodka składa się głównie z elementów chrzęstnych, włóknistych i mięśni nie widocznych na zdjęciu rentgenowski. Zdjęcie RTG jest coraz rzadziej wykorzystywane ( u dzieci powyżej 6 miesiąca życia) w rozpoznawaniu dysplazji, z przyczyny powszechnego wprowadzenia USG do diagnostyki , oraz szkodliwości promieniowania rentgenowskiego i jego następstw.

Badanie preluksacyjne- daje możliwość kontroli rozwoju stawów biodrowych i zapobieganiu dalszym zmianom w stawach kiedy dziecko zaczyna chodzić.

Wczesne wykrycie pozwala na 100%wyleczenie wad stawów biodrowych.

Zbyt późna reakcja rodzica lub zaniechanie badań preluksacyjnych może zakończyć się nie tylko problemami z nauką chodzenia, ale nawet trwałym kalectwem dziecka.

W związku z tym każde dziecko powinno zostać poddane badaniu preluksacyjnemu!

Zapraszamy!